Ostalo

Managerja leta 2022 sta Blaž Brodnjak (NLB) in Lendavčanka Sabina Sobočan (Varis)

Upravni odbor Združenja Manager je za managerja leta 2022 izbral Blaža Brodnjaka, predsednika uprave NLB, in Sabino Sobočan, generalno direktorico družbe Varis Lendava. Priznanji sta prejela včeraj, 29. septembra 2022, na Managerskem kongresu v Portorožu.
Kakovost voditeljstva in podjetništvo v Sloveniji sta v preteklih letih izjemno napredovala. A ker je vodenje in rezultate v velikih podjetjih težko primerjati z malimi in srednje velikimi, so ti premalokrat stopili v ospredje. Zato je upravni odbor Združenja Manager – združenje povezuje izjemne voditelje podjetij različnih velikosti – odločil, da letošnje priznanje Manager/-ka leta prejmeta Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, ter Sabina Sobočan, direktorica družbe Varis Lendava.

Managerka leta 2022 je Sabina Sobočan

Sabina Sobočan je družinsko podjetje Varis Lendava uvrstila med vodilne evropske proizvajalce gotovih kopalnic – do zdaj so jih proizvedli že več kot 100.000. Varis Lendava kar 95 odstotkov svojih prihodkov ustvari na tujih trgih, največ v Nemčiji. Vse bolj se usmerja k zelenim rešitvam in je med drugim razvil okolju prijazen ‘zeleni beton’. Sobočanova stavi na vključujoče vodenje, zaposleni pa jo opisujejo kot odločno in vztrajno pri doseganju ciljev.

Sabina Sobočan, magistrica ekonomskih znanosti, je direktorica družbe Varis Lendava. Svojo poslovno pot je gradila v več podjetjih, družinskemu podjetju Varis pa se je pridružila leta 2013. Vodenje družbe, ki se ukvarja s proizvodnjo gotovih kopalnic, je prevzela dve leti kasneje.

Kljub začetnemu prepričanju, da bo svojo kariero peljala izven družinskega podjetja in v stroki revizije, se je naposled na povabilo dolgoletnega direktorja in očeta Štefana Sobočana le pridružila Varisu Lendava. Ko je januarja 2015 prevzela vodenje družbe, je imela ta 157 zaposlenih. Njena takratna odločitev je bila v duhu njenega načela, ki ga pri vodenju zagovarja tudi danes. Besedna zveza ‘se ne da’ ne obstaja. ‘Da se!’ verjame Sobočanova.

Dinamična rast družinskega podjetja in odlični poslovni rezultati

Varis Lendava je uspešno srednje veliko, izvozno naravnano družinsko podjetje, v katerem letno proizvedejo med 4.000 in 4.500 gotovih kopalnic, v 45-letni zgodovini pa so jih proizvedli že več kot 100.000. Izkazali so se tudi z razvojem in proizvodnjo skate parkov ter pump trackov.

Odkar je Sobočanova prevzela vodenje družbe, so se čisti prihodki povečali za 2,5 krat in so konec lanskega leta znašali 31,9 milijona evrov. Čisti dobiček je desetkrat višji in znaša 6,3 milijona evrov. Bistveno je v teh letih zrasla tudi dodana vrednost, in sicer na 67.000 evrov na zaposlenega, kar je 65 odstotkov več od povprečja panoge. Donosnost kapitala je bila lani kar 33 odstotkov. Ob tem imajo v Varis Lendava sistemsko organizirano vpeljevanje nenehnih izboljšav, tako procesnih kot tehnoloških. Zaradi hitre rasti so na novo zastavili poslovne procese, intenzivno pa delajo tudi na digitalizaciji poslovnih procesov na vseh ravneh.

Kultura inovativnosti in podjetnosti z motom: Da se!

Odgovornost, kreativnost, korektnost, ambicioznost in kakovost so vrednote, ki jih v Varisu danes živi 243 zaposlenih. Teh je za polovico več, kot jih je bilo pred sedmimi leti. Njihove plače so za 35 odstotkov višje od povprečja panoge.

Kakovosten odnos do zaposlenih potrjujejo tudi priznanja in nagrade. Lani so se uvrstili med superfinaliste velikih podjetij v izboru Zlata nit, tri leta zapored so bili prejemniki priznanja starejšim prijazno podjetje. Raznolikost, vključujoče okolje ter multikulturnost so v DNK podjetja, tudi zaradi neposredne bližine Varisa hrvaški in madžarski meji. Za raznoliko in vključujoče delovno okolje so Varisovci leta 2015 prvi prejeli priznanje Vključi.Vse. Mešani timi, tako po spolu, starosti, izobrazbi in narodnostni pripadnosti, jim prinašajo številne prednosti: večjo raznolikost idej in rešitev, širše razumevanje potreb trgov in poslovnih partnerjev.

Poleg Varisove akademije, kjer razvijajo kompetence zaposlenih, ima vedno bolj pomembno vlogo tudi mentorstvo. Kulturo podjetnosti in inovativnosti krepijo z razvojnim programom Varis Da Se. S krepitvijo kompetenc in razvojnimi projekti se zaposleni vključujejo v uresničevanje štirih strateških ciljev Varisa, ki vključujejo dvig trojne kakovosti: izdelkov, procesov in odnosov ter digitalno preobrazbo.

Predana trajnostnem vodenju

Sabina Sobočan v podjetju stavi na vključujoče vodenje in v njem uvaja trajnostno voditeljstvo. Združuje pravo mero odločnosti in vztrajnosti pri doseganju ciljev organizacije ter sposobnosti empatije in skrbi za zaposlene. V Varisu ustvarja kulturo, kjer spodbujajo izražanje mnenj, predlogov in idej. Njena želja po učenju in znanju izvira iz potrebe po kakovosti in nenehnih izboljšavah. Zato ima zase in za svoj tim ima visoka pričakovanja.

Hkrati je tudi velika podpornica družbene odgovornosti. Zato v Varisu pri pokroviteljstvih in donacijah dajejo prednost tistim projektom, v katerih sodelujejo njihovi zaposleni. Največji delež pri družbeno odgovornih projektih namenjajo zdravju, izobraževanju, okolju, športu in odpravljanju revščine. Imajo sklenjena večletna partnerstva, med drugim z Dvojezično srednjo šolo Lendava, nogometnim klubom Dolga Vas, Kulturnim društvom Hotiza, društvom za napredek in kulturo, vsako leto pa podprejo tudi letovanje otrok v Baški. V preteklosti so skupaj z Ljudsko univerzo Lendava in z ZZRS že dvakrat izvedli prekvalifikacijo brezposelnih žensk v keramičarke in fugirke.

Izvozno usmerjena blagovna znamka vse bolj trajnostna

Varis Lendava se uvršča med vodilne evropske proizvajalce gotovih kopalnic. Njihovi kupci so najprestižnejši hotelirji, kot so Sheraton, Hilton in Holiday Inn, Intercity, Novotel in drugi. Glavni izvozni trg je Nemčija, kjer imajo 15-odsotni tržni delež in jim prinese med 70 in 90 odstotkov vseh prihodkov. Izvoz v Varisu sicer predstavlja kar 95 odstotkov vseh prihodkov, prepoznani pa so kot uveljavljen dobavitelj, ki zagotavlja kakovost, odlično izvedbo detajlov in hitro odzivnost, v zadnjem času pa je vse bolj tudi razvijalec tehnoloških rešitev za kupce.

Tako so razvili okolju prijazen, lahek samozgoščevalni beton, ‘zeleni beton’, za katerega so leta 2016 prejeli nagrado za inovacijo. V zadnjem obdobju trajnostni vidik poslovanja interno nadgrajujejo z vzpostavitvijo ekosistema dobaviteljev, ki prav tako kot oni trajnostno strateško poslujejo ter s svojimi zelenimi izdelki podpirajo Varisove zelene rešitve. Velika večina uporabljenih materialov in opreme sledi smernicam in zahtevam trajnostne gradnje (DGNB, LEEDs). V Varisu imajo tudi lastno elektrarno, s katero 100-odstotno pokrivajo lastne potrebe po električni energiji.

Podjetje se ponaša tudi z nazivom Ambasador slovenskega gospodarstva, ki mu ga je podelila javna agencija Spirit Slovenija za trajnostne, inovativne in pametne rešitve, s katerimi bodo lahko pripomogli k večji prepoznavnosti Slovenije ter k promociji stabilnega in naprednega poslovnega okolja.

Tako okoljski kot družbeni vidik sta za Varis Lendava in Sobočanovo izjemnega pomena in sta posredno ter neposredno vključena v vizijo in poslanstvo podjetja. Trajnostni razvoj – kot sinergija okolja, družbe in uporabnika – so temelj vseh projektov. Zadovoljstvo zaposlenih, kupcev in okoljska odgovornost pa so temelji poslovanja.

Francoski predsednik Macron jo je povabil k podpisu deklaracije

Sabina Sobočan se zaveda, kako pomembno je za managerja oz. managerko, da svoje znanje predaja tudi v širšem družbenem okolju, zato je aktivna v številnih organizacijah. Je članica UO Zbornice za gradbeništvo in gradbene materiale, članica predsedstva in UO Pomurske gospodarske zbornice, članica Združenja Manager in UO Sekcije managerk ter delovne skupine za trajnostno voditeljstvo, članica Kluba slovenskih podjetnikov – GIZ (SBC) in združenja žensk SBC ONA ter združenja FAM – Društvo poslovnih žensk Slovenije.

Visoko priznanje za Sobočanovo je marca letos prišlo iz Francije, saj je bila izbrana med 21 voditeljic, ki jih je v okviru predsedovanja EU francoski predsednik Emmanuel Macron 8. marca povabil v Elizejsko palačo k podpisu deklaracije za uravnoteženost spolov. Maja 2022 je prejela tudi nagrado Primus za komunikacijsko odličnost managerjev in managerk.

Blaž Brodnjak

Manager leta 2022 je Blaž Brodnjak

Blaž Brodnjak je avtor izjemne preobrazbe NLB – od prejemnice države pomoči do uspešne banke, ne le v Sloveniji, temveč tudi v regiji. Na vseh šestih trgih, na katerih NLB deluje, je med top tremi bankami. Pod njegovo taktirko so izboljšali poslovne rezultate in močno tudi zadovoljstvo zaposlenih. Ti Brodnjaka opisujejo kot zaupanja vredno osebo z visokimi etičnimi standardi. Prav tako je zagovornik družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ter velik podpornik športa.

Brodnjak, univerzitetni diplomirani ekonomist, je svojo izobrazbo nadgradil z MBA IEDC Poslovne šole Bled. NLB se je pridružil leta 2012 kot član uprave, štiri leta kasneje pa je postal njen predsednik. Pred tem se je kalil v Hypo Alpe Adrii v Celovcu, Zavarovalnici Triglav, Bawag banki, Reiffeisen Krekovi banki in Bank Austrii Creditanstalt.

Izboljšal ugled banke in skoraj podvojil bilančno vsoto

Brodnjakovi glavni cilji ob prevzemu vodenja NLB so bili prestrukturirati družbo, jo znova usmeriti k strankam in tako izboljšati ugled banke. Ta je bil namreč krepko načet – približno tretjina vseh medijskih objav o NLB je bila takrat negativnih. Za primerjavo, danes je ta delež le 0,3-odstoten.

Brodnjakova jasna vizija in strategija razvoja in prestrukturiranja se odražata tudi v dobrih poslovnih rezultatih. Bilančna vsota NLB skupine, ki je bila konec leta 2015 približno 11,8 milijarde evrov, se je do danes skoraj podvojila. Povečali so se tudi prihodki: leta 2016 so znašali 476 milijonov evrov, konec leta 2021 pa 667 milijonov. Donos na kapital pred davki je bil lani 11,8-odstoten, čisti dobiček poslovnega leta pa je znašal 236 milijonov evrov.

Lani v celoti poplačali državno pomoč

NLB je prvega od ključnih mejnikov na poti prestrukturiranja dosegla leta 2018, ko je bila uspešno izvedena delna privatizacija banke, delnice NLB pa so se uvrstile v kotacijo na ljubljanski in londonski borzi. Banka je v letu 2020 z dezinvestiranjem hčerinske družbe NLB Vita izpolnila še zadnjo od zelo omejujočih zavez, danih Evropski komisiji v letu 2013 zaradi pridobitve državne pomoči. S tem se je postopek tudi uradno sklenil in NLB je lahko po več letih znova začela iskati poslovne priložnosti. Istega leta je tako prevzela Komercijalno banko Beograd, letos pa je kupila 100 odstotkov delnic Sberbanke. S tem je še okrepila svoj tržni položaj in obenem stabilizirala slovenski bančni sektor. Celoten znesek državne pomoči, ki ga je prejela z dokapitalizacijo leta 2013, je poplačala lani.

NLB Skupino danes poleg matične NLB sestavlja še sedem odvisnih bančnih članic, ki delujejo v Sloveniji, Srbiji, Severni Makedoniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v Črni gori, ter več družb za pomožne storitve.

Digitalizacija in trajnost sta ključna stebra poslovanja

NLB s svojimi vlaganji v razvoj že vrsto let premika mejnike na področju digitalnega bančništva in s tem v Sloveniji ohranja vodilni položaj. Da bo tako tudi v prihodnje, je družba spomladi v Beogradu ustanovila IT podjetje NLB DigIT, kjer zaposleni razvijajo digitalne rešitve in inovacije za celotno NLB Skupino. Z vlaganji v digitalni razvoj je NLB v zadnjih letih močno povečala dostopnost do banke prek sodobnih kanalov, predvsem prek spletne in mobilne banke, največje mreže bankomatov v Sloveniji in kontaktnega centra, kjer so njeni svetovalci strankam na voljo vsak dan 24/7. NLB je tudi edina banka v Sloveniji, ki široko mrežo klasičnih poslovalnic dopolnjuje z mobilno poslovalnico, ki stranke obišče v njihovem kraju in tudi na tak način ohranja stik z lokalnimi skupnostmi.

Družbena odgovornost je že dolgo v središču poslovnega modela NLB Skupine. Že desetletja so eden večjih pokroviteljev športa, tudi projekta Šport mladim, s katerim podpirajo lokalne športne klube in mlade spodbujajo h gibanju. Vlagajo v kulturo in kulturno dediščino – junija 2021 so odprli Bankarium, prvi Muzej bančništva v Sloveniji. V zadnjih dve letih pa so ustvarili projekt Okvir pomoči, s katerim so svoje znanje in oglaševalski prostor ponudili 258 podjetnikom v regiji.

Zadnja leta družbeno odgovornost nadgrajujejo še s trajnostnim poslovanjem in financiranjem. Tako so lani pripravili Okvir trajnostnega razvoja NLB Skupine in izvedli prvo meritev ogljičnega odtisa. So prva banka iz Slovenije, ki je podpisala Načela OZN za odgovorno bančništvo, spomladi pa so se pridružili Zavezništvu za podnebno nevtralno bančništvo Združenih narodov, katerega cilj je uskladitev kreditnih in naložbenih portfeljev z ničelno stopnjo neto emisij do leta 2050 ali prej.

Ob okoljskih in družbenih temah v NLB intenzivno zagovarjajo tudi enake možnosti. V NLB Skupini je tako na vodstvenih delovnih mestih 57 odstotkov žensk, banka pa je letos še nadgradila politiko raznolikosti in določila ciljni delež zastopanosti obeh spolov v organih nadzora in vodenja.

Intenzivno vlagajo v razvoj in dobrobit ljudi

Število zaposlenih v NLB skupini se je v desetih letih, odkar je Brodnjak v vodstvu banke, povečalo za 30 odstotkov. Konec leta 2021 jih je bilo 8.185, predvsem na račun nakupa in integracije NLB Komercialne Banke. V zadnjih letih pa ni raslo le število zaposlenih, temveč tudi njihova zavzetost. Ta se je v NLB od leta 2013 do 2021 s 24 odstotkov zvišala na 53 odstotkov, ob tem pa se je število nezavzetih znižalo za 13 odstotnih točk. Tudi zato, ker v banki intenzivno vlagajo v razvoj in dobrobit zaposlenih s programi, kot je Družini prijazni podjetje, možnostjo dela od doma kar štirikrat na teden in številnimi izobraževanji.

Zaposleni se v NLB povprečno izobražujejo 20,4 ure na leto, večinoma na internih izobraževanjih. Ob tem izvajajo še mentorstvo, uvedli so sistem internega coachinga ter sistem zadržanja zaposlenih in mobilnosti znotraj NLB skupine. Z vsem naštetim je NLB že sedmo letos zapored kot edina slovenska banka prejemnica mednarodnega certifikata Top Employer, namenjenega delodajalcem, ki na prvo mesto postavljajo svoje zaposlene in jim omogočajo osebnostni razvoj.

Zgled, predvsem s svojo integriteto

Sodelavci Brodnjaka opisujejo kot osebo, ki jim je za zgled, predvsem s svojo integriteto, samoiniciativnostjo, vztrajnostjo in predanostjo. Z vsem tem ustvarja pozitivno delovno okolje in povečuje motiviranost. Cenijo ga kot zaupanja vredno osebo z visokimi etičnimi standardi. Odlikuje ga preprosta in odkrita komunikacija, tudi kadar gre za občutljive teme. Ker se zaveda, kako težko si je zaupanje pridobiti in kako lahko ga je izgubiti, posebno pozornost namenja izpolnjevanju svojih obljub. Da to, kar govori, tudi živi, in nenazadnje, da je pošten v odnosu do drugih ter da ima za vse enaka merila. Verjame, da ljudje spoštujejo ljudi, ki so avtentični, energični in se hkrati zavedajo svoje odgovornosti.

Vrednote banke, ki jih trdno zagovarja, kaže domala na vsakem koraku, ne le pri delu v banki, temveč tudi v zasebnem življenju. Njegova vedenja izkazujejo nadpovprečno zavezanost in predanost ciljem podjetja. V to, kar verjame in je prepričan, da je potrebno, vloži vso svojo energijo. Pomembno mu je dosegati izjemne rezultate, vendar na pravi način.

Vpet v družbo – predvsem v gospodarstvo in šport

Blaž Brodnjak je tudi aktiven član Gospodarskega kroga in iskan govorec v razpravah o prihodnosti Slovenije, njenih priložnostih in izzivih. Ob tem je predsednik Sveta guvernerjev Amcham Slovenija, predsednik nadzornega sveta Združenja bank Slovenije, član izvršnega odbora Rokometne zveze Slovenije ter član upravnega odbora Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija.