Ostalo

Madžarski denar: 222 uspešnih vlagateljev lahko kmalu pričakuje poziv k podpisu pogodbe

V teh dneh se je zaključil tudi 3. krog Javnega razpisa za Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti v letu 2019 in Javni razpis za Ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva v letu 2019 za upravičena področja.
Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava (Profutura) bo danes objavila rezultate 3. kroga Javnega razpisa za Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti v letu 2019 in za Ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva v letu 2019, za upravičena področja na spletnih straneh zavoda, že včeraj pa so pri omenjenem zavodu začeli z razpošiljanjem obvestil vlagateljem. Cilj javnih razpisov za kmetijstvo in gospodarstvo je dodelitev nepovratnih sredstev z namenom spodbujanja pomurske kmetijske in gospodarske dejavnosti, za nakup kmetijskih strojev in potrebščin za gospodarstvo ter z njimi povezanimi napravami ter naložbami.

“Skladno s tem je v gospodarskem segmentu 58 odobrenih vlog, v kmetijskem pa 164, tako skupaj 222 uspešnih vlagateljev lahko kmalu pričakuje tudi poziv na podpis pogodbe. Višina dodeljenih sredstev v letošnjem letu bo skupaj znašala približno 2,9 milijonov evrov.  V kmetijskem delu je sicer še dodatno odobrenih 111 vlog, vendar se bodo le-te zaradi limitiranih sredstev v letošnjem letu izplačala iz proračuna Madžarske za leto 2020, tj. predvidoma v prvem četrtletju naslednjega leta. Skupaj je bilo zavrnjenih 36 vlog (12 v gospodarstvu in 24 v kmetijstvu), glede na razpisne pogoje pa je možno na slednje še vložiti pritožbo svetu zavoda,” nam je včeraj dejal Otto Močnek, dirtektor zavoda.

V začetku leta 2016 sta se vrhova vlad obeh držav, Republike Madžarske in Republike Slovenije, predsednika vlad Viktor Orban in Miro Cerar na srečanju v Lendavi dogovorila o medsebojni gospodarski pomoči. V ta namen je bil odprt Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Profutura. Na podlagi tega je bil sprejet strateški načrt za razvoj regije kjer živi avtohtona madžarska manjšina v Sloveniji. Za upravičena področja tako štejejo dvojezične občine Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava.