Ostalo

Ljudski univerzi Lendava za projekt Give them a chance! 118 tisočakov

Ljudska univerza Lendava je bila v letu 2016 uspešna na razpisu Erasmus+ KA2 (strateška partnerstva), saj je projekt GEM, ki ga bo izvajala naslednjih 30 mesecev s partnerji iz Hrvaške in Madžarske, bil izbran na javnem razpisu.

Minulo sredo so v prostorih Ljudske univerze Lendava pripravili uvodno srečanje, na katerem je bil predstavljen projekt Give them a chance! Prisotni so bili tudi partnerji projekta: Zveza Romov Slovenije, Pučko otvoreno učilište Čakovec, Udruga za obrazovanje Roma – Uzor iz hrvaške Orehovice in Amrita OBK iz madžarskega Pecsa. Vrednost projekta znaša 118 tisoč evrov.

Projektni partnerji bodo v okviru projekta pripravili program usposabljanja za učitelje, ki se pri svojem delu (izobraževanju odraslih) srečujejo s pripadniki romske manjšine. Kot je bilo moč slišati, so izobraževalci odraslih, ki delujejo na območjih kjer živijo pripadniki romske etnične manjšine, ki jih vključujejo v različne programe izobraževanja že dalj časa zaznavali potrebo po razvoju in dvigu kompetenc teh učiteljev.

Omenjeni se namreč že dlje časa srečujejo s ponavljajočimi se težavami, kot je recimo: Visoki osip pripadnikov iz romske etnične manjšine, učni neuspehi oziroma zelo skromni dosežki odraslih Romov ter opustitve izobraževanja. Vzroki pri tem so različni: Slabo razumevanje jezika večinskega prebivalstva, skromen besedni zaklad, težave z grafomotoriko, nemotiviranost, nizko samopodobo, …

Kot prvo bo sledila analiza in obširna raziskava potreb, s katero želijo zagotoviti pripravo kakovostnega programa usposabljanja. V usposabljanje bodo nato vključili 60 udeležencev, v projektu pa bodo odrasli Romi, ki se izobražujejo, pripravili Manifest učečih se Romov, v katerem bodo zapisali, kakšnega znanja, učenja in poučevanja si želijo. Želja vseh sodelujočih je opolnomočenje pripadnikov romske etnične manjšine na področju izobraževanja.