OstaloLokalne volitve 2022

Lokalne volitve 2022: Za zeleno, mladim zanimivo in medgeneracijsko občino

“Zdravje je naša največja vrednota, pomemben pogoj za zdravo bivanje pa je čisto okolje. V DeSUS-u se zavedamo odgovornosti, ki nam jo nalagajo hitre in vedno bolj preteče podnebne spremembe.”
“Varovanje naravnega in vzdrževanje grajenega okolja je odgovornost lokalne skupnosti in vseh nas. Skrb za urejen videz okolice in ustrezno ravnanje z odpadki je okoljevarstvena podlaga, na kateri se zavzemamo za zaščito Murske šume in se odkrito borimo proti izgradnji bioplinarn, intenzivnemu kmetovanju ter prekomernemu onesnaževanju zraka in pitne vode. Sooblikovanje zelenih politik je ključnega pomena za vse nas in za prihajajoče generacije.

Mladi želijo sodelovati. Želijo biti slišani pri pomembnih vprašanjih, torej želijo biti del družbe sedaj in v prihodnosti. V DeSUS-u spodbujamo aktivno državljanstvo mladih in njihov pogled na svet. Prizadevali si bomo tudi za njihove potrebe – poskrbeli bomo za možnosti izobraževanja, zaposlovanja, kakovost bivanja in ustvarjanja v lokalnem okolju. Menimo, da mora znanje zadostiti potrebam in zahtevam sodobnih delovnih in proizvodnih procesov, zato bomo spodbujali razvoj vseh gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Nudili bomo podporo mladinskim organizacijam, se zavzemali za zagotavljanje mladim prijaznega okolja, tudi s spodbujanjem talentiranih posameznic in posameznikov. Radovednost in ustvarjalnost sta gonili napredka in odpirata vrata sodobni družbi. V slednji ne sme manjkati učenja socialnih veščin in težnje k solidarnosti med ljudmi.”

Oglasno sporočilo. Naročnik oglasa je DESUS, Oo Lendava. Spletni portal Lendavainfo.com z vsebino ni povezan.