Sveže

Leto in pol čakanja, a uničena in nevarna cesta še vedno ni prekategorizirana

Občine Lendava, Dobrovnik in Turnišče že leto in pol čakajo odgovor s strani pristojnega ministrstva, ali bo povsem uničena in nevarna cestna povezava med naseljema Genterovci in Nedelica naposled le prekategorizirana v državno. Bo minister Jernej Vrtovec, kot trenutni minister, prelomil dano obljubo vsem trem Občinam?
Omenjena lokalna cesta (LC 430011) poteka preko ozemlja treh občin: Turnišče, Dobrovnik in Lendava. Cestna povezava je z izgradnjo avtoceste, avtocestnega priključka Turnišče ter z obnovo oz. izgradnjo ceste Genterovci — Rédics postala zelo pomembna tako iz lokalnega kot tudi medregionalnega vidika. Predstavlja namreč najbližjo cestno povezavo za vstop na avtocesto za krajane Nedelice, Radmožancev, Genterovcev, Mostja in Kamovcev, hkrati pa predstavlja hitro povezavo med avtocesto in naseljem Lenti na Madžarskem.

Kategorija javne ceste se določi glede na izpolnjena merila o povezovalnih funkcijah in prometnotehničnih lastnostih Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest. Javni cesti se določi tista kategorija, za katero izpolnjuje najmanj tri od petih meril ki so v 11. členu Uredbe označena kot osnovna (0) funkcija ali značilnost javne ceste določene kategorije. Hkrati mora javna cesta po preostalih dveh merilih izpolnjevati povezovalne funkcije ali značilnosti javne ceste, ki so za to kategorijo v merilih označene kot dopustne. In prav ta cestna povezava izpolnjuje vse pogoje za prekategorizacijo v regionalno cesto 3. reda.

“Prekategorizacija omenjene lokalne ceste v državno je nujna predvsem zaradi prometne varnosti in kontrole prometa. Občine in župani vseh treh občin pričakujemo podporo občin Pomurja in Ministrstva za infrastrukturo RS. Del omenjene ceste je tudi v zelo slabem stanju in je potrebna skupna odločitev o sanaciji cestišča,” so poudarili na minulem sestanku z ministrom Jernejem Vatovcem v Veliki Polani. Že sicer pa se je Svet pomurske regije na lanski decembrski seji seznanil s situacijo in je podprl predlog vseh treh Občin za prekategorizacijo omenjene ceste v državno.

Omenjeni cestni odsek je na nekaterih predelih dobesedno uničen, asfaltna podlaga se je usedla in se še useda na levi in desni breg bankin. Med drugim cestišče prečka nekaj mostov, ki so (zaenkrat) še v voznem stanju, a kljub temu zelo nevarni voznikom in neprijetni za vožnjo. Vozniki, ki se pogosto vozijo po omenjeni asfaltnici so veliko bolj izpostavljeni nevarnosti prometne nezgode, zaradi varnosti pa se je najbolje peljati kar po sredini cestišča ter pri srečanju dveh osebnih vozil hitrost zmanjšati na minimum.