Sveže

Leto 2022: Merilna postaja v Lendavi: Sezona alergenega cvetnega prahu je bila zlasti v prvi polovici leta, nadpovprečna

V Lendavi se sezona pojavljanja alergenega cvetnega prahu začne s cvetenjem leske in jelše. Na začetek sproščanja zrn vplivajo pretekle in trenutne vremenske razmere, predvsem temperatura zraka. Sezona alergenega cvetnega prahu je bila zlasti v prvi polovici leta, ko cvetijo različna alergena drevesa, nadpovprečna.
Monitoring cvetnega prahu je po Sporazumu o poslovnem sodelovanju med Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in Občino Lendava potekal od 1.1. do 31.12.2022. V obdobju od 1.1. do 31.10.2022 je bilo izdanih 41 rednih tedenskih obvestil o stanju alergenov v zraku, stanje v novembru in decembru je bilo objavljeno v mesečnih pregledih. Zahtevan minimalni izbor rastlin: jelša, leska, cipresovke/tisovke, breza, trave, oljka, koprivovke, pelin, ambrozija. Nadaljnji priporočeni izbor: jesen, platana, bor, hrast, pravi kostanj, kislica, trpotec in metlikovke/amarantovke. V letu 2022 je vzorčenje potekalo 24 ur na dan, vse dni v letu in sicer s pomočjo vzorčevalnika Hirstovega tipa, ki je nameščen na strehi stanovanjskega bloka na Trgu ljudske pravice 11.

Kategorije obremenitve zraka s cvetnim prahom so: nizka (1-15 zrn/m³ zraka), srednja (16-70 zrn/m³ zraka) in visoka (nad 70 zrn/m³ zraka). V sezoni 2022 je bil na merilni postaji Lendava prepoznan cvetni prah 56 različnih taksonov rastlin. V celem letu smo našteli 136.966 zrn cvetnega prahu, 2-krat več kot v prvem letu meritev (2017). Pri 0,7 % zrn morfološka identifikacija ni bila mogoča. V novembru in decembru, po zaključeni glavni sezoni, 13 dni z metodo dela niso zaznali zrn cvetnega prahu v zraku.

Najpogostejše vrste cvetnega prahu v % letnega seštevka, Lendava 2022. Pod oznako “drugo” so večino cvetnega prahu prispevali topoli (2,2 % LS), vrba (1,5% LS), oreh (0,6 % LS) in konopljevke (0,6 % LS).

Sezona alergenega cvetnega prahu je bila zlasti v prvi polovici leta, ko cvetijo različna alergena drevesa, nadpovprečna. Primerjava sezone s povprečnimi vrednostmi v obdobju meritev 2017- 2021 pokaže, da smo v letu 2022 zabeležili 2-krat več cvetnega prahu leske, breze, gabrovk in cipresovk/tisovk, cvetnega prahu jelše je bilo za kar 4-krat več kot v povprečju meritev. Sezona trav je bila povprečna, sezona ambrozije podpovprečna, našteli smo 25 % manj cvetnega prahu kot v povprečju meritev 2017-2021. Za 10 % manj je bilo registriranih tudi koprivovk.

Pojavljanje cvetnega prahu po mesecih

Alergeni cvetni prah se je v zraku pojavil že v prvem tednu januarja, ko je sezono začela leska. 5. januarja so prvič v letu zabeležili visoko obremenitev. Cvetni prah leske je prevladoval čez cel mesec, zadnje dni meseca so se začela kontinuirano pojavljati zrna jelše. V februarju je bil dosežen prvi vrh sezone, povečala se je pestrost vrst cvetnega prahu. Največji delež je prispevala jelša (76 % mesečnega seštevka), sledile so leska in cipresovke/tisovke. S sproščanjem zrn so začeli topoli, v zadnji dekadi tudi jesen, vrba in brest.

V marcu so beležili cvetni prah cipresovk/tisovk, topola, jesena in vrbe, sezoni breze in sorodnega gabra sta se začeli z visokimi obremenitvami v zadnjem tednu meseca. Zadnje dni marca je zacvetel javor. Sezoni breze in gabra sta se intenzivno nadaljevali v aprilu in ključno prispevali k drugemu vrhu obremenitve v sezoni. Najvišja povprečna dnevna obremenitev s cvetnim prahom breze je bila zabeležena 6. aprila, znašala je 6.086 zrn breze/m³ zraka. Potekala je sezona bukve, platane, vrbe, zacvetela sta hrast in oreh. V zadnjem tednu meseca smo merili nizko obremenitev s travami.

V maju je obremenitev padla na povprečne vrednosti. Glavni alergen v zraku je bil cvetni prah trav, med drevesi so največ cvetnega prahu sproščali iglavci (smreka in bor). Sezona breze se je zaključila v prvem tednu meseca, v sredini maja so sezono zaključili gaber, bukev, jesen in oreh, ob koncu meseca tudi hrast. Razvijala se je sezona trpotca, kislice in koprivovk. Sezona trav se je nadaljevala v junij, visoke dnevne obremenitve smo beležili do zadnje dekade meseca. Potekala je glavna sezona pravega kostanja, cvetela je lipa. Večino cvetnega prahu, 44 % mesečnega seštevka, so prispevale koprivovke (rod kopriv).

V juliju se je nadaljevala sezona trav, trpotca in metlikovk/amarantovk, največ cvetnega prahu so prispevale koprivovke. V zadnjem tednu meseca se je začela sezona ambrozije, v zraku so bila posamezna zrna pelina. V avgustu je bil zabeležen poletni vrh obremenitve, manj izrazit kot v preteklih letih. Največ cvetnega prahu so prispevale ambrozija in koprivovke, ki so skupaj predstavljale kar 83 % mesečnega seštevka. V tem obdobju se je razvijala sezona pelina in konopljevk.

V septembru se je obremenitev z ambrozijo in koprivovkami postopoma nižala, izrazit padec so beležili po 15. septembru. V oktobru, novembru in decembru je bilo v zraku le malo cvetnega prahu, večinoma so se pojavljala le posamezna zrna.

Merilnik

Alergeni cvetnega prahu breze in brezi sorodnih rastlin so eden glavnih vzrokov zimsko-pomladnih alergij. Za to skupino je značilna velika navzkrižna reaktivnost, kar lahko podaljša obdobje izražanja simptomov pri nekaterih preobčutljivih posameznikih. V skupino brezi sorodnih rastlin uvrščamo lesko, jelšo, gaber (črni gaber, beli gaber), bukev, hrast in pravi kostanj. Največji delež cvetnega prahu v letu 2022 sta prispevali jelša in breza.

Sezona alergenega cvetnega prahu je bila, če povzamemo, dolga, začela se je v prvih dneh januarja z lesko in zaključila z ambrozijo v sredini oktobra. V februarju se je povečala pestrost vrst cvetnega prahu, na račun jelše je bil zabeležen prvi vrh obremenitve v sezoni. Med vrstami, ki le redko povzročajo inhalatorne alergije so največji delež prispevale koprive (11 % letnega seštevka) in iglavci (smreka, bor, jelka) z 5,1 % letnega seštevka.

Sezona ambrozije se je začela v zadnjih dneh julija in je trajala 78 dni, do sredine oktobra. 41 dni je obremenitev presegla vrednost 30 zrn/m³ zraka, kar je predstavljalo osebam preobčutljivim na ambrozijo težko breme za zdravje.