Ostalo

Leto 2022 je bilo za Zavod za okolje in turizem Dobrovnik uspešno

Zavod za okolje in turizem (ZOT) Dobrovnik je tudi v letu 2022 izvajal svoje osnovne aktivnosti, predvsem promocijo občine Dobrovnik ter upravljanje z območjem Bukovniškega jezera. Po covidnem zaprtju so se počasi odpirala vrata raznih dogodkov, tako so spet bili vidni na sejmih v Budimpešti in Ljubljani. Promocijo pa krepijo tudi zahvaljujoč novi spletni strani.
Parkirišče ob Bukovniškem jezeru

“V letu 2022 je ZOT prevzel v upravljanje Parkirišče za avtodome, ki se je posodobilo in sedaj deluje pod našim okriljem. Veliko smo in bomo še morali delati na njegovi promociji, saj so se odprle meje v tujino in na morje in prav zaradi tega je treba avtodomarje prepričati, naj obiščejo našo občino. Pri tem pa je potrebna složnost vseh ponudnikov – ne samo na območju jezera, ampak v celoti. Tudi pobiranje komunalne takse na glavnem parkirišču se je v tem letu posodobilo, saj s tem namenom deluje parkomat, ki je skupen tako za parkirišče za dnevne obiskovalce, kakor tudi za parkirišče za avtodome,” je uvodoma zapisala direktorica, Elizabeta Horvat.

Projekti

“Letos smo zaključevali še zadnjega izmed treh projektov Interreg Slovenija–Madžarska, Piknik v vinogradu. Zaradi epidemiološke situacije so nam ostale nekatere aktivnosti, ki jih do predvidenega zaključka projekta nismo mogli realizirati, po odobritvi podaljšanja pa smo jih do konca meseca septembra uspešno izvedli. Organizirali smo mednarodno konferenco z naslovom Inovacije v kmetijstvu, izvedli dvodnevni dogodek ter organizirali tridnevno študijsko pot v Sloveniji in na Madžarskem. Aktivno smo sodelovali tudi na Dnevu evropskega sodelovanja, ki smo ga organizirali skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pri našem vodilnem partnerju v Dötku.

Začeli smo z izvajanjem projekta LAS – Inovativen koncept energetskih pristopov. Nabavili smo električno vozilo, ki že uspešno služi svojemu namenu na Bukovniškem jezeru. Novo vozilo omogoča lažji nadzor nad območjem in je na razpolago tudi gibalno oviranim, ki si drugače ne bi mogli ogledati okolice,” je zapisala Horvatova.

Dogodki

“V letu 2022 smo kot organizator ali soorganizator izvedli kar nekaj dogodkov, veliko dogodkov pa smo tudi obiskali. Skupaj z JSKD OE Lendava smo organizirali rezbarsko kolonijo, ki so se je udeležili trije rezbarji. Ti so svoje izdelke izdelovali z motorno žago. Rezultat kolonije so tudi inovativne, unikatne klopi, ki sedaj krasijo nasip jezera, in nekaj usmerjevalnih označb. Tudi tradicionalne prireditve so bile uspešne: razstava pirhov, dogodki ob Vidovem, Praznik vina in perecov, čistilna akcija, kolesarski maraton, Festival jezerska vila, nastop klape More iz Šibenika …,” je zaključila direktorica, Elizabeta Horvat.

Vir: Brazde