Sveže

Letna programska konferenca območnega združenja slovenskih častnikov Lendava

Območno združenju slovenskih častnikov Lendava je minulo soboto izvedlo svoj redno letno programsko konferenco v zgornjih prostorih centra TUŠ Kocet Lendava.

Konferenca je potekala v skladu s statutom in poslovnikom. Po poročilu o delu in izvedbi načrta dela združenja, ki ga je podal predsednik Robert Lenarčič, sta sledili še finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta. Predsednik in sekretar sta predstavila še načrt dela in finančni načrt za leto 2017, ki sta bila prav tako sprejeta. Zbora se je udeležila skoraj polovica članov, predsednik Zveze slovenskih častnikov (ZSČ), general major dr. Alojz Šteiner in gostje sosednjih območnih ZSČ.

Predsednik združenja je še posebej izrazil zadovoljstvo z izvedbo celotnega programa dela in z mednarodnim sodelovanjem s sorodno organizacijo z Madžarske. Zahvalil se je občinam na območju delovanja združenja za sodelovanje in podporo, ki jim jo nudijo pri izvajanju programa. Ugotovljeno je bilo tudi dobro in uspešno sodelovanje s sosednjimi  sorodnimi organizacijami.

Dobro sodelovanje med organizacijami na območju Pomurja in dobro delo lendavske organizacije je pohvalil tudi koordinator med organizacijami za Pomurje Jože Vaupotič.

Uradni del zbora je bil zaključen s čestitko in lepimi željami predsednika ZSČ ter s pozivom k nadaljnjemu sodelovanju članov pri  uspešni realizaciji sklepov in sprejetih načrtov v prihodnje. Po uradnem delu zbora je ob skupni večerji potekalo prijetno družabno srečanje prisotnih.

Tekst: Branko Bratkovič