Sveže

Lendavski Virs v letu 2018 ustvaril 8,2 milijona evrov prihodkov

Lendavsko podjetje Virs si bo leto 2018 zapomnilo kot uspešno, saj so v letu 2018 ustvarili za 8,2 milijona evrov prihodkov. V praksi to pomeni, da je podjetje prihodke povečalo za skorajda 70-odstotkov v primerjavi z letom poprej, za 40-odstotkov pa so povečali tudi dodano vrednost, kar izhaja iz kompleksnejših projektov.
Za lendavskim Virsom je uspešno poslovno leto. V letu 2018 so bistveno boljše rezultate dosegli predvsem zaradi zelo ugodnega konjunkturnega cikla, pravijo, veliko rast prihodkov pa so varilni opremi, rezalni tehniki in robotizaciji. Največjo rast v zadnjih letih pa tako doma kot v tujini – z izvozom ustvarijo približno petino prodaje, največ na trgih sosednjih držav – beležijo na področju avtomatizacije in robotizacije varjenja. V tem programu so za potrebe razvoja zaposlili tudi največ novih sodelavcev.

Največ izzivov so, kot pravijo, imeli pri iskanju novih ustreznih kadrov. Prvič so se srečali s pomanjkanjem primernih kandidatov. Zaposlili so nekaj zelo mladih inženir­jev brez izkušenj, ki jih bodo sami uspo­sobili in naučili posebnosti, ki jih prinaša delo v robotizaciji. Odločili so se tudi za štipendiranje mladih inženirjev. Trenutno so takšni štirje. V podjetju prav tako ne čutijo ohlajanja gospodarstva, saj se pozitivni trendi nadaljujejo. Kot še pravijo, letos občutne rasti podjetja najbrž ne bo.

Veliko napora in sredstev so v podjetju vložili v razvoj adaptivnega varjenja in s tem že izvedli nekaj velikih projektov: adaptivno varjenje v proizvodnji hidroenergetske opreme, gozdarskih strojev, avtodvigal … V podjetju se med drugim dobro prilagajajo področju digitalizacije. Pred­vsem za potrebe spremljanja ekonom­skih parametrov na področju digitalizacij so razvili lastno rešitev “WeldCockpit,” ki jo bodo letos nadgra­dili. Ta bo omogo­čala dvosmerno komunikacijo med roboti oziroma avtomati v proizvodnji in kupče­vim poslovnim programom.

Se pa v podjetju, glede varjenja, spogledujejo tudi z umetno inteligenco, a kot pravijo, je pot do tega še dolga. Gre za zelo komple­ksen in dinamičen proces, ki ga spremlja preveliko število dejavnikov, pogoji pa se hitro spreminjajo, “zato pri nas menimo, da bodo ljudje še dolgo v vlogi tako varilcev kot nadzornikov.” In kako naprej? Prihodnje leto načrtujejo širitev pro­storskih zmogljivosti za potrebe monta­že varilnih robotov.