Ostalo

Lendavski Artex: V zadnjih nekaj letih realizacijo povečali za okrog 50 odstotkov

Uspešno Lendavsko podjetje Artex, proizvajalec skladiščne opreme, je v minulih nekaj letih realizacijo povečal za okrog 50 odstotkov, najpomembnejši poslovni partnerji podjetja pa so v Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem, v Srbiji na Madžarskem in v Romuniji. Podjetje se je februarja udeležilo pomembnega sejma logistične opreme v Stuttgartu.
Lendavski Artex, proizvajalec skladiščne opreme, že tri leta zaznava izredno povečanje obsega dela, sooča pa se z vedno bolj zahtevnimi projekti tako doma kakor tudi v tujini. V zadnjih nekaj letih so v podjetju realizacijo povečali za okrog 50 odstotkov, pri čemer se je povečala tudi produktivnost podjetja. To so, po besedah Mitje Bensa, direktorja podjetja, dosegli predvsem z vlaganji v razvoj, tehnologijo in v znanje.

“V podjetju vidimo možnost za izboljšave predvsem v dvigu kakovosti in v skrajševanju dobavnih rokov, s čimer se odpre možnost pridobitve novih naročil,” je dejal Bensa in dodal, da bodo ob tem osredotočeni predvsem na ustrezno kadrovsko strukturo in boljšo organizacijo v proizvodnji ter predvsem v iskanje novih poslovnih partnerjev v razvitem delu Evrope.

“Najpomembnejši poslovni partnerji podjetja pa so v Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem, v Srbiji na Madžarskem in v Romuniji, z omenjenimi pa svoje sodelovanje še poglabljamo. S terjatvami v omenjenih državah nimamo težav, saj s poslovnimi partnerji vedno gradimo dolgoročni odnos, ter hkrati nudimo celostno tehnično podporo,” pove Bensa. Podjetje se je sicer februarja letos udeležilo pomembnega sejma logistične opreme LogiMAT v Stuttgartu, kjer se je podjetje znova sestalo s poslovnimi partnerji in pretehtalo možnosti za še boljše sodelovanje s poslovnimi partnerji.

“Podjetje ima trenutno v teku nekaj večjih projektov za domačega kupca in za kupca iz Nemčije.” Da pa bi podjetje lahko še naprej ustrezno delovalo in tudi poslovalo, bo potrebna širitev. Pri podjetju nameravajo izgraditi prizidek k upravni stavbi, s čimer bi lahko zadostili vsem trenutno veljavnim standardom. Za avtomobilsko in kemično industrijo podjetje sodeluje s svojim hčerinskim podjetjem Linox Solution, v letošnjem letu pa podjetje namerava realizacijo dvigniti za okrog 20 odstotkov.