Ostalo

Lendavčan v nadzornem odboru Judo zveze Slovenije

V Ljubljani je potekal volilno-programski zbor članic Judo zveze Slovenije, katera je ob tem dobila novo vodstvo.
Na zboru članic Judo zveze Slovenije je bilo izvoljeno novo vodstvo naše zveze. Prisotnih je bilo 88 predstavnikov klubov. Predsednik Judo zveze Slovenije je postal Bogdan Gabrovec, ki je v preteklosti že vodil zvezo med leti 1994 in 2014, prejel je 75 glasov navzočih članic. Podpredsednika sta postala Mitja Jenuš in Simon Mohorovič. Za člane izvršnega odbora so bili izvoljeni: Tina Pestotnik, Primož Lubej, Bojana Vučina, Ruslan Yankovskyy, Goran Janjić, Damjan Dragman, Darko Marković, Nik Lemež, Aleš Vrbančič in Raša Sraka Vuković.

Za predsednika nadzornega odbora JZS je bil izvoljen Gorazd Meško, za člana nadzornega odbora JZS sta bila izvoljena Robert Gabor in Jure Klepec, za nadomestna člana pa Stanislav Gričnik in Gorazd Dogša.

Za predsednika častnega razsodišča JZS je bil izvoljen Dušan Mitrović, za člana častnega razsodišča JZS sta bila izvoljena Darko Kraševec in Valentin Delević in Renato Vezzosi za nadomestnega člana.