Ostalo

Lendava: Sodelujte pri sestavi participativnega proračuna!

Občina Lendava v prihodnjem proračunskem letu uvaja participativni proračun. S tem na Občini Lendava dajejo možnost soodločanja in aktivnega vključevanja v projekte, pomembne za skupnost. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine.
Občinski svet Občine Lendava je dne 17.7.2023 sledil predlogu župana in sprejel Sklep, s katerim se za vsako proračunsko leto 2024 in 2025, za namen izvajanja participativnega proračuna, zagotovi 50.000 evrov. Občinski svet je tudi določil, da vsak projektni predlog, tako za leto 2024 kot tudi za leto 2025, ne sme presegati stroškov v višini 10.000 evrov z DDV.

Namen participativnega proračuna je torej vzpostaviti komunikacijske kanale med občino in občani ter prenesti del odločanja o porabi skupnih sredstev na občane. V občini Lendava so v preteklosti že bila razmišljanja o izvedbi participativnega proračuna, vendar pa podlage (sklepa o postopku izvedbe participativnega proračuna…) za samo izvedbo ni bilo.

Občina Lendava pričenja s postopki, da vzpostavi nekaj projektov, ki jih boste predlagali vi, občanke in občani in sicer tiste, ki jih bo Strokovna komisija za izvedbo participativnega proračuna Občine Lendava po skrbnem pregledu uvrstila na končni seznam projektov. O uvrščenih projektih  bodo z javnim glasovanjem  preko spletne aplikacije odločali polnoletni občani občine.

Zbirajo se predlogi projektov v višini do 10.000 evrov z DDV o porabi proračunskih sredstev za leto 2024 v skupni višini 50.000 evrov ter predlogi projektov v višini do 10.000 evrov z DDV o porabi proračunskih sredstev za leto 2025 v skupni višini 50.000 evrov. Svoj predlog projekta o porabi participativnega proračuna za leto 2024 in za leto 2025 lahko oddate do vključno ponedeljka, 18.12.2023, do polnoči.

V proračunu Občine Lendava bo za leto 2024 za participativni proračun namenjenih 50.000 evrov, enako bo 50.000 evrov namenjenih tudi za leto 2025. Sredstva iz participativnega proračuna bodo razdeljena na celem območju, ki obsega občino Lendava. Predlagatelj projekta je lahko vsak občan občine Lendava. Predlagatelj projekta ne more biti izvajalec predlaganega projekta, ne kot fizična ali pravna oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba povezana s poslovodstvom izvajalca.