Ostalo

Lendava in Ljutomer med razvojno najbolj prodornimi občinami v regiji vzhodna Slovenija

Znane so finalistke letošnjega izbora za nagrado Zlati kamen, ki bo letos v znamenju dobrih praks na področju turizma. V okviru slovenske ISSO raziskave projekta Zlati kamen, ki že šesto leto identificira razvojno najbolj prodorne občine in vsako leto premelje okoli 160.000 podatkov, je znanih enajst finalistk iz štirih regij.

To so:
– Bohinj, Cerkno in Kranjska Gora v regiji Zahodna Slovenije,
– Grosuplje, Kamnik in Novo mesto v regiji Osrednja in jugovzhodna Slovenija,
– Laško, Podčetrtek in Slovenj Gradec v regiji Od Koroške do Posavja ter
– Lendava in Ljutomer v regiji Vzhodna Slovenija.

Vsakoletno tradicionalno srečanje občin Slovenije, konferenca Zlati kamen, je prerasla v enega največjih in najpomembnejših dogodkov na tem področju v Sloveniji. Vsako leto se dogodka udeleži približno 200 udeležencev iz slovenskih občinskih predstavnikov in predstavnikov ostalih zainteresiranih javnosti iz privatnega in javnega sektorja.

Razglasitev bo potekala na konferenci Zlati kamen, tradicionalnem srečanju občin in srečanju županov 14. marca 2017 v Festivalni dvorani v Ljubljani

V slovensko ISSO raziskavo je vključenih več kot petdeset ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi zadnja štiri leta. V analizo so avtomatično vključene vse slovenske občine, zato podatki predstavljajo dober pregled slovenskega okolja na ravni lokalne samouprave. “Vsako leto pregledamo razvojne dokumente vseh slovenskih občin, kar znese skupaj med 1.000 in 2.000 enotami gradiva. Za pripravo analize ISSO, ki vsebuje kompleksne in »pametne« kazalnike, premeljemo letno okrog 160.000 podatkov. Bržkone s tem ni primerljiva nobena nagrada ali lestvica v Sloveniji. Letos smo poleg običajne kvantitativne analize ISSO  za izbor pripravili tudi posebno analizo turizma, ki jo bomo objavili v obliki bele knjige,” je ob tem sporočil mag. Robert Mulej, urednik projekta in vodja raziskave. Slovenski indeks ISSO lahko tudi sicer primerjamo s podobnimi analizami po svetu, ki primerjajo kraje na svetovni ravni.

Rdeča nit izbora in konference letos turizem

Letos smo se pri izboru še močneje naslonili na rdečo nit kot ostala leta: glavni poudarek pri letošnji nagradi Zlati kamen je namreč turizem. “Skoraj vse slovenske občine uvrščajo to področje med svoje glavne razvojne prioritete. Ne preseneča, da so slovenske občine prav na področju turizma razvile morda več dobrih in izvirnih praks kot kjerkoli drugje. Toda obenem pogled na turistični razvoj razkrije zelo velike razlike tako med kraji kot med regijami. Tretja zanimiva ugotovitev: najboljših praks ne najdemo le med najbolj uveljavljenimi turističnimi kraji – nekaj krajev s hitro rastočim obiskom bi lahko označili kot skrite potencialne uspešnice slovenskega turizma prihodnosti,” je še povedal mag. Robert Mulej.