Sveže

Lek v Lendavi: Učinkovita raba virov, tehnološka preobrazba in okrepljena konkurenčnost

V Lekovi enoti Antiinfektivi Lendava so v okviru Novartisovih naložb v krepitev razvojnih in proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji uspešno vpeljali alternativno metodo izolacije kalijevega klavulanata. Kot je povedal Saša Sankovič, direktor Antiinfektivov Lendava, so s tem izboljšali pretočni čas proizvodnje, zmanjšali varnostno tveganje in ustvarili dodatne prihranke pri materialih.
V Trdnih izdelkih Lendava so naredili pomembne korake za zviševanje učinkovitosti, pri avtomatizaciji, digitalizaciji in inovativnosti. Dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava, je pojasnil, da so med drugim uvedli novo avtomatizirano in popolnoma integrirano linijo za pakiranje zdravilne učinkovine takrolimus, namenjene imunosupresivnemu zdravljenju, v pretisne omote in vrečke. Obe Lekovi lendavski enoti sta si tako zagotovili višjo konkurenčnost in operativno odličnost v naslednjih letih, kar jima omogoča, da prevzemata večjo odgovornost in ključno vlogo v Novartisovih tehničnih storitvah.

Za naložbe v varovanje okolja je Lek v preteklem letu namenil 8 milijonov evrov oziroma največ v zadnjem desetletju. Pretežni del je usmeril v nadaljnjo krepitev energetske učinkovitosti, k čemur ga letos dodatno spodbujajo visoke cene na trgu energentov. V Lendavi so z energetskimi projekti prihranili 4450 GJ energije in preprečili 320 t CO2e v ozračje. Skupno porabo energije so znižali za skoraj odstotek, učinkovitost njene rabe na tono izdelka pa povečali za 13 %. Za povečanje deleža obnovljivih virov energije, kar je del prizadevanj za Novartisovo ogljično nevtralno poslovanje do leta 2025, bodo na lendavski lokaciji v prihodnjem letu zgradili dve mali sončni elektrarni, ki bosta skupno prispevali okoli 620 MWh zelene električne energije na leto.

S številnimi ukrepi in izboljšavami so dosegli, da so kljub rasti proizvodnje neposredne emisije CO2 zmanjšali za 4,8 %, skupne emisije toplogrednih plinov pa ohranili na enaki ravni kot leto prej. Količina nastalih odpadkov, ki jo pretežno predstavlja biorazgradljivi odpadni micelij, je bila večja za 2,6 %, pri čemer so učinkovitost vseh nastalih odpadkov na tono izdelka izboljšali za 9,6 %. Rabo vode so zmanjšali za 0,23 %, učinkovitost njene porabe na tono izdelka pa izboljšali za kar 11,5 %.

Število redno zaposlenih na Lekovi lokaciji v Lendavi so v preteklem letu ponovno povečali, in sicer za 2%, ter leto zaključili s 712 zaposlenimi. Za projekte, namenjene vključujočemu in varnemu delovnemu okolju ter izobraževanju in dobremu počutju zaposlenih, ki potekajo tudi v Lendavi, je Lek prejel več priznanj, med drugim mednarodni certifikat “Top Employer” za najboljšega zaposlovalca in naziv najuglednejšega delodajalca v državi. Že štirinajstič zapored so obnovili certifikat odgovornega ravnanja POR in kot edini v Pomurju sistem ravnanja z okoljem EMAS. Ponovno so izpolnili tudi zahteve okoljskega standarda ISO 14001:2015 ter sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018.