Sveže

Kulinarična ulica: Dokler organizator ne bo poskrbel za varovanje in zdravniško ekipo, bo izvajanje slednje prepovedano

Predvčerajšnjim smo pisali o prekinitvi prireditve Kulinarična ulica, ki poteka v sklopu veselega decembra v Lendavi. Prireditev je predčasno zaključila kar policija, saj je lendavska upravna enota zaradi neizpolnjevanja pogojev prireditev prepovedala. Včeraj smo se pogovarjali z načelnikom upravne enote Lendava, Štefanom Gjerkešem, ki nam je razložil kje se je zataknilo.
Kar nekaj prahu je minulo nedeljo dvignil predčasen zaključek prireditve Kulinarična ulica na Mlinski ulici, ki poteka v sklopu veselega decembra v Lendavi. Prireditev je minulo soboto, kot smo že pisali, prekinila kar policija, saj je tukajšnja upravna enota zaradi nepopolne dokumentacije prireditev prepovedala. Policija o primeru sicer še zbira obvestila, organizatorja (Turistična zveza Lendava vabi) in odgovorno osebo pa bi lahko doletela denarna kazen, ki pa ni majhna.

In kje se je torej zapletlo?

1.12.2017 je Turistična zveza Lendava vabi na policijsko postajo Lendava podala vlogo za izvedbo omenjene prireditve. Ker so na policiji ugotovili, da je za izvedbo prireditve, ki se bo izvajala na javni cesti potrebna odločba upravne enote, je policija v skladu z zakonodajo primer odstopila upravni enoti 3.12.2017.

Predstavnik prireditelja je tako bil pozvan, da se oglasi na upravni enoti Lendava, saj naj bi se prireditev po prvotnih načrtih prvič odvila že 8.12.2017, kar pa je mimo zakonskega roka sedmih dni pred začetkom prireditve (gledano od 3.12.2017). Takrat so vlogo zaradi prekratkega roka zamenjali in prvi dan prireditve premaknili na 15.12.2017.

Predstavnik prireditelja je bil znova pozvan na upravno enoto Lendava in opozorjen, da je za omenjeno prireditev potrebno priložiti izjavo glede redarske službe (zagotavljanje varnosti) in izjava za zdravstveno varstvo na prireditvi. Kasneje smo izvedeli, da bi načeloma zadoščalo le obvestilo zdravstvenemu domu Lendava o prireditvi, ta pa bi izdal potrdilo, da je o tem seznanjen.

Kot nam je povedal načelnik upravne enote Gjerkeš, so papirje čakali do zadnjega, torej do petka, 15.12.2017 do 13.00 ure, a jim organizator le-teh ni dostavil, zato je bila vloga zavrnjena, prireditev pa prepovedana. Še isti dan so prireditelja o prepovedi obvestili preko elektronske pošte, a je ta prireditev kljub izdani prepovedi izvedel. Organizator je sicer odločbo o prepovedi prejel včeraj tudi v fizični obliki.

Prireditev Kulinarična ulica se lahko izvaja, a bo potrebno najprej ugoditi zakonskim določilom

V kolikor bi organizator Kulinarično ulico želel izvajati še naprej, bo ta moral predložiti dokumentacijo, da zagotavlja varnost in zdravniško ekipo. Vloge za izdajo dovoljenja za prireditev organizatorju ni potrebno več vlagati, saj bo dovolj manjkajoča dokumentacija, ki jo zahteva zakonodaja. V kolikor potrebnih dokumentov ne bo, ne bo tudi prireditve.

Kot smo še izvedeli, je letos “papirologija” zapletena prvenstveno zaradi dejstva, da se prireditev odvija na cesti in ne recimo na parkirišču, kot se je to odvijalo minula leta. Tam je organizacijo takšne prireditve bistveno lažje izpeljati, saj ne zahteva takšne birokracije.