Sveže

KS Dolina že devet mesecev brez vodstva in članov

Nadzorni odbor KS Dolina se je že lansko leto obrnili na župana občine Lendava in na Občinsko volilno komisijo, z vprašanji za rešitev neljube situacije, v kateri so se znašli krajani Doline pri Lendavi.

Kot je moč razbrati iz dokumentacije, je krajevna skupnost Dolina najprej ostala brez enega člana in predsednika, za tem pa so ustno in kasneje še pisno odstopili še ostali trije člani omenjene KS. Predsednik KS Dolina je odstopno izjavo namreč podal zaradi nezdružljivosti funkcije, saj je prejel zaposlitev na občini, ostali člani pa so za tem odstopili iz objektivnih razlogov.

KS Dolina je tako že devet mesecev brez vodstva, kar pa seveda ni v skladu z zakonom, saj bi morale volitve, ki jih razpiše župan občine, biti opravljene v petnajstih dneh od odstopa predsedujočega. Občinski svetnik dr. Mihael Kasaš je na občino Lendava, v imenu skupine vaščanov, tokrat znova posredoval dokumentacijo in znova prosil za rešitev nastale situacije.

“V skladu s 110. členom bi volitve morale že biti sklicane ko je odstopil predsednik ter en član, saj predstavljata dva člana več kot tretinju vseh članov v svetu krajevne skupnosti ki v polni sestavi šteje pet članov. V skladu z 32. členom (ZLV) bi volitve morale biti razpisane v 15. dnevnem roku po ugotovitvi prenehanja mandata, v skladu s 111. členom (ZLV) pa razpisuje volitve župan,” je še moč razbrati iz dokumentacije.