Ostalo

Krajinski park Goričko: Posadili kar 1.200 dreves

Krajinski park Goričko je bogatejši za 1200 sadnih dreves 36 različnih starih sort v obnovljenih ali novo zasajenih travniških sadovnjakih. Gre za izvedbo naravovarstvenega ukrepa za ohranjanje ptic, ki gnezdijo v duplih, kot sta veliki skovik in smrdokavra ali po goričko upkaš, v okviru projekta Gorička krajina.
V okviru projekta Gorička krajina je bila od novembra 2020 do marca 2021 s pomočjo strokovnjakov za sadjarstvo izvedena zasaditev 1.200 dreves visokodebelnih sadnih starih sort jablan. Namen tega naravovarstvenega ukrepa je bila vzpostavitev novih visokodebelnih travniških sadovnjakov na skupni površini 20 ha, ki bodo čez nekaj desetletij nudili življenjski prostor velikemu skoviku, smrdokavri in drugim pticam, ki gnezdijo v duplih debelejših sadnih dreves. Zanimanje ljudi na Goričkem za sadike z zaščitno opremo je bilo izjemno.

Vsaka druga vas na Goričkem bogatejša za vsaj en nov visokodebelni sadovnjak

Sajenje se je pričelo konec novembra 2020 in je bilo zaključeno zadnji dan v marcu 2021. Na srečo je bilo v tem obdobju primerno tudi vreme, saj so bili pogoji za sajenje ugodni precejšen del zime. Novi visokodebelni sadovnjaki so bili zasajeni v vseh 11 občinah v Krajinskem parku Goričko in v kar 54 od 86 vaseh na območju Natura 2000 Goričko, upravičenih za zasaditev. Tako je vsaj vsaka druga vas na Goričkem bogatejša za vsaj en nov visokodebelni sadovnjak.

Prejemniki sadik so bili izbrani v javnem pozivu. Upravičeni so bili lastniki zemljišč, ki so imeli dovolj veliko kmetijsko zemljišče in v primeru dopolnilne zasaditve v že obstoječem visokodebelnem sadovnjaku zanj ne prejemajo kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil. Upravičenim prejemnikom je pogodbeni izvajalec Javnega zavoda Krajinski park Goričko izkopal sadilne jame in pomagal delavcem sadne drevesnice pri zasaditvi. Zaposleni v projektu Gorička krajina so sodelovali z lastniki in vodili celoten potek izvedbe zasaditve. Pri sajenju je bilo poskrbljeno za primerno zaščito sadik, zato so bile korenine zaščitene z mrežico proti voluharju, vsaka sadika pa je obdana z mrežo, ki jo ščiti pred objedanjem divjadi.

Sadike visokodebelnih dreves so cepljene na bujno podlago, sejanec, zato je njihova končna pričakovana velikost okoli 10 m. Zaradi zagotavljanja zadostne razdalje med drevesi smo že v javnem pozivu opredelili pogoj, da bodo sadike zasajene na tej razdalji. Pravilo sajenja je, da mora biti medvrstna razdalja tolikšna kot bo višina odraslih dreves, saj se s tem izognemo zasenčevanju dreves med seboj.

Najmanjše število sadik, ki jih je prejel posamezni upravičenec je bilo 5 in največje 29 sadik. Število sadik je bilo sorazmerno velikosti parcele in dejanskega prostora za sajenje ob upoštevanju ustrezne medvrstne razdalje 10×10 m med sadikami. Zakoličenje sadilnih mest je bilo določeno skupaj z lastniki zemljišč in zaposlenih v JZ KPG. Največ lastnikov, 25 %, je prejelo 5 sadik, več kot 20 sadik je prejelo le 8 % upravičencev. Kar tri četrtine upravičencev je prejelo največ 11 sadik.

Novih 1200 dreves pripada kar 36 različnim starim sortam. Največ je bilo zasajenih carjevičev, mošancljev, krivopecljev, bobovcev, boskopskih in damasonskih kosmačev (lederne), zlate parmene, london pepinga, ovčjega nosa in batule. Lastniki zemljišč so podpisali tudi pogodbo, v kateri soglašajo, da sadovnjaka ne bodo posekali in da ga bodo ustrezno vzdrževali s košnjo ter pomladitveno rezjo dreves. Statistika: 1.200 dreves jablan 36 različnih starih sort, v 54 katastrskih občinah/vaseh v območju Natura 2000 Goričko, vseh 11 občinah v Krajinskem parku na skupni površini 20 hektarjev.