Sveže

Krajevna skupnost Mostje-Banuta z največ sredstvi na svojem računu

Ožje dele skupnosti občine Lendava predstavljajo krajevne skupnosti in ena mestna skupnost. V občini deluje sedemnajst krajevnih skupnosti, ki imajo z mestno skupnostjo (Lendava) na bančnih računih skupno 119.564,65 evrov.
Območje Občine Lendava meri 123 km2 in obsega 17 krajevnih skupnosti in 1 mestno skupnost, občino pa skupno sestavlja 23 naselij. Računi krajevnih in mestne skupnosti so na dan 14.12.2018 izkazovali stanje denarnih sredstev skupno 119.564,65 evrov, največ denarnih sredstev pa ima na svojem bančnem računu krajevna skupnost Mostje-Banuta. Ta razpolaga s kar 34.238,83 evri.

Takoj za krajevno skupnostjo Mostje-Banuta se nahajajo Lendavske Gorice, ki na svojem bančnem računu razpolagajo s 23.737,49 evri. Sledi ji KS Trimlini z 8.909,65 evrov ter mestna skupnost Lendava, s 7.331,73 evri. Takoj za Lendavo se nahaja KS Pince Marof – Benica, ki razpolaga z nekoliko manj denarja kot Lendava in sicer s 7.119,47 evri. Čentibčani jih imajo na svojem računu KS-a 5.291,96, Gornji Lakoš pa 4.520,87.

Takoj za slednjimi prihajajo Radmožanci. Tamkajšnja KS ima na svojem bančnem računu 4.270,85 evrov, Kapca jih ima 4.016,99, v Pincah pa razpolagajo s 3.605,86 evrov finančnih sredstev. Blizu so jim v Genterovcih, saj imajo na svojem bančnem računu 3.584,36 evrov, sledijo pa jim v Dolgi vasi s 3.320,74 evri. V Petišovcih jih imajo 2.774,04, v Kotu pa 2.657,11.

V Gaberju razpolagajo s 1.356,04 evri finančnih sredstev, v Dolini jih imajo 1.006,89, v Dolnjem Lakošu 983,26 in na Hotizi 838,51.

In trenutna občinska denarnica?

Po plačilu vseh investicij, prenesenih v leto 2019, bo občina imela na razpolago 1.529.844 evrov denarnih sredstev za vlaganja. Tekoče poslovanje se financira iz tekočih prihodkov, v katerih je tudi del investicijskih virov. Občina Lendava ima najetih skupno sedem kreditov, od teh štiri pri bankah (BKS Bank AG, Banka Koper, ter dva pri NLB-ju), en kredit pri Eko skladu in dva pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Občina Lendava je tako zadolžena 261 evrov po prebivalcu in s tem sodi med manj zadolžene občine v Pomurju.

Glavnica vseh kreditov skupaj je znašala 4.035.888 evrov in se je z odplačili znižala na 1.737.538 evrov. Zaradi tega je v proračunu za letošnje leto (2018) bila predvidena zadolžitev v višini 1 milijon evrov, ki je tudi realizirana, kar je povečalo neodplačano glavnico na 2.737.538 evrov in stanje denarnih sredstev za 1 milijon evrov. Kredit je namenski, za investicije, ki so v teku. Po trenutnem izračunu zadolženosti ima Občina na razpolago možnost zadolževanja še za 2-3 milijona evrov (povečanje letne anuitete za 224.992 evrov).