Ostalo

Krajevna skupnost Mostje-Banuta se huduje nad stanjem vaškega doma ter nad stanjem bližnje gasilske garaže

Da je vaški dom v Mostju v posebno slabem stanju ni potrebno razlagati, a trenutna občinska oblast rešuje na žalost tisto, kar je bilo več desetletij zanemarjano. Povsem jasno je, da ne gre rešiti vsega naenkrat, a z druge strani se, s strani nekaterih vaščanov izvajajo nenehni pritiski na vodstvo krajevne skupnosti, ki je naše uredništvo o situaciji obvestilo predvsem iz razloga, da širšo javnost obvesti, da velikokrat ni vse v rokah krajevne skupnosti, pa tudi Občine ne.
Stanje vaškega doma v Mostju je težava z dolgo brado. Trenutno se tam ne more izvajati ničesar, saj je uporaba prostorov zaradi nevarnosti prepovedana. To v praksi pomeni, da ni kulturnega dogajanja, prireditev, krajevna skupnost nima prostorov za svoje uradovanje, izdajanje prostora se ne odvija, enako velja za referendume in volitve. Težava je tudi gasilska garaža, ki je dotrajana, majhna in ozka, v njej je prostora le za gasilsko prikolico, gasilski avto pa je parkiran pri enem izmed članov tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva.

Že pred časom je Občina Lendava na lastne stroške zamenjala del ostrešja in kritino, pa čeprav je objekt v lasti murskosoboške škofije, a imata obe strani podpisano pogodbo o vzdrževanju v zameno za brezplačno uporabo, kar je podlaga za vlaganje občinskega denarja v omenjeni objekt. Škofija želi Občini Lendava prodati – podariti žal ne more, nekaj vaških domov z zemljišči, med katerimi je tudi vaški dom v Mostju, a obe strani dogovora zaenkrat še nista dosegli. S strani občine je padel tudi predlog, da bi omenjenih nekaj vaških domov zamenjali z zemljišči, do razlike vlaganj, a dogovor nekako ni padel na plodna tla. Obstaja sicer še ena varianta, da škofija Občini za določen čas poda stavbno pravico, kar pa je praktično enako kot lastništvo, kar pomeni, da se lahko stavbo obnavlja brez težav.

Pristojni zadevo rešujejo, in hkrati apelirajo na vse deležnike, da naj razumejo, da zadeve ne gredo tako hitro, kot je sprva morda izgledalo. “Zadeva glede vaškega doma v Mostju bo vsekakor prišla na enega izmed bodočih zasedanj občinskega sveta in to takrat, ko bo mogoče in ko bodo dokončno speljani vsi pogovori in postopki. Pred tem to seveda ni smiselno in niti učinkovito. Verjamem, da bomo s cerkvijo našli takšno rešitev, ki bo ustrezna za obe strani,” nam je po telefonu dejal Janez Magyar, župan.

Situacijo bodo zaenkrat rešili z osvežitvijo in manjšo sanacijo stavbe NK Mostje

“Novoustanovljeni NK Mostje – Banuta se je obrnil na Občino Lendava, da bi jim finančno pomagali pri sanaciji objekta ob nogometnem igrišču, ki naj bi ga souporabljali tudi za potrebe Krajevne skupnost Mostje – Banuta in KUD za svoje delovanje. Občina Lendava je odgovorno pristopila k reševanju problema in zadeve so v fazi, ko je že izbran izvajalec, ki bo ta objekt prenovil in sicer na podlagi podanih potreb s strani Krajevne skupnosti in Nogometnega kluba Mostje-Banuta. Župan je zagotovil tudi finančna sredstva za ta dela, ki se bodo izvedla v najkrajšem možnem času. Ne dolgo nazaj pa je za potrebe občank in občanov KS Mostje-Banuta bila izvedena sanacija mosta v tem naselju in tudi za izkazane potrebe NK Mostje – Banuta župan pospešeno išče dodatna finančna sredstva za njihovo delovanje,” so sporočili iz Občine Lendava.

Gasilci bodo prejeli novo stavbo sredi vasi ob glavni cesti, a se čaka na Ministrstvo za javno upravo

“Župan je v intenzivnih pogovorih z Ministrstvom za javno upravo in sicer glede lastništva objekta v lasti ministrstva – gre za objekt pod hišno številko 47, kjer bi bili prostori PGD Mostje – Banuta. Postopki se vlečejo že kar nekaj časa, vendar je za to zadevo pristojno in odgovorno Ministrstvo za javno upravo RS. Vse navedene postopke in aktivnosti Občina Lendava odgovorno vodi in o vsem ažurno in do potankosti obvešča predsednika KS Mostje – Banuta,  Dejana Žižeka,” so še sporočili iz Glavne ulice 20.

Mostje 47