Sveže

KPK: “Na nedavno sodbo bomo vložili revizijo”

Na sedežu Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), kjer ima svojo poslansko pisarno tudi Ferenc Horváth, predsednik sveta PMSNS in narodnostni poslanec, se je predvčerajšnjim odvila tiskovna konferenca, na kateri sta Horváth ter njegov pooblaščenec Branimir Šijanec predstavila sodbo upravnega sodišča, ki je pritrdila Horváthu, da je slednji lahko tako član Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava kakor tudi poslanec. Sodišče je med drugim zapisalo, da se ugotovitve komisije glede nezdružljivosti funkcij odpravijo. Pri KPK so za naš spletni medij dejali, da bodo na omenjeno sodbo vložili revizijo.
Spomnimo: Upravno sodišče je ugotovilo, da ni sporno, da Ferenc Horváth opravlja funkcijo poslanca DZ in funkcijo člana sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti. Pritožba zoper sodbo ni dovoljena. Horváth je sodbo na ponedeljkovi novinarski konferenci na Glavni ulici 124 opredelil kot precedenčno za druge podobne postopke ter izrazil upanje, da bo vplivala tudi na sodbe glede nezdružljivosti njegovih funkcij poslanca in zastopnika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

KPK: “Na nedavno sodbo bomo vložili revizijo”

“Na Komisiji smo vseskozi od uveljavitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) leta 2010 dvigovali standarde svojih postopkov in stremeli k profesionalizaciji svojega dela. Že prvi člen ZIntPK, za izvajanje katerega smo na Komisiji pristojni (in tako je zapisano tudi v viziji aktualnega senata), Komisiji nalaga, da skrbi za krepitev pravne države. V okviru vsega tega smo vedno upoštevali mnenja sodišč in sledili njihovim ugotovitvam.

Ker je področje nezdružljivosti funkcij izrednega pomena tako s postopkovnega kot vsebinskega vidika ter ga jemljemo zelo resno, in ker v vsebinsko podobni zadevi (kot jo omenjate) še poteka postopek pred Ustavnim in Vrhovnim sodiščem, bomo na nedavno sodbo vložili revizijo. Če bomo zaznali potrebo po tem, bomo pristojnim kasneje predlagali tudi spremembo ZIntPK. Vladi smo maja 2021 sicer že predlagali poenotenje ureditve nezdružljivosti funkcij, na kar pa nismo prejeli odziva.

Odločitve o določeni zadevi ne sprejme zgolj predsednik Komisije, pač pa je postopek pred Komisijo dvodelen: najprej strokovna služba profesionalno, zakonito in strokovno preuči zadevo in v zvezi z njo pripravi gradivo, nato pa o njej na podlagi istih vrednot, torej profesionalno, zakonito in strokovno, odloča še senat v sestavi treh članov,” so za naš spletni medij zapisali pri KPK.

En postopek zoper Horvátha sicer še teče

En postopek zoper poslanca Horvátha na sodišču sicer še teče. V predstavljeni dobljeni sodbi je Ustavno sodišče pritrdilo Horváthu, da je slednji torej lahko tako član Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava (MSNSOL) kakor tudi poslanec in sicer z obrazložitvijo, da je v članstvo v MSNSOL izvoljen neposredno. V drugem postopku, ki se po naših informacijah trenutno obravnava na višjem sodišču pa ugotavljajo, ali je lahko Horváth poslanec in ob enem tudi predsednik krovne organizacije pomurskih Madžarov, Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS). Slednji tja ni izvoljen neposredno temveč je delegiran s strani MSNSOL. Kdaj bo sodišče sprejelo odločitev seveda ni znano, pričakovati pa je, da bo Horváth uporabil prav vsa pravna sredstva, ki jih kot državljan ima na voljo.