Ostalo

Korak bližje k boljšemu razvoju nevladnega sektorja v naši regiji

V mesecu septembru 2016 so pri Lokalni razvojni fundaciji (LRF) za Pourje, v sklopu projekta Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja podpisali Memorandume o sodelovanju s štirimi pogodbenimi partnerji za opravljanje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020 in to so: Razvojni center Murska Sobota, Razvojna agencija Sinergija, Prleška razvoja agencija Giz in Razvojno agencijo Gornja Radgona.

Partnerske institucije opravljajo sledeče splošne razvojne naloge, ki se opravljajo v javnem interesu na regionalni ravni: priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji, priprava dogovorov za razvoj regije, izvajanje regijskih projektov, sodelovanje in podpora pri delovanju razvojnega sveta regije, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja Javni sklad, namenjen spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja.

LRF za Pomurje: “S podpisom Memorandumov o sodelovanju smo podpisniki sklenili dogovor o zasledovanju skupnih interesov in vzajemnem sodelovanju pri aktivnostih, ki zadevajo in se nanašajo na področje nevladnih organizacij ter nevladnega sektorja. Skupni interesi in vzajemno sodelovanje bodo uresničeni pri sledečih aktivnostih: podpisnika memoranduma bosta sodelovala na področjih izvedbe splošnih razvojnih nalog, ki so povezane z razvojem nevladnega sektorja in nevladnih organizacij v Pomurski regiji, s skupnimi aktivnosti, se bodo v okviru izvajanja splošnih razvojnih nalog spodbujalo nevladne organizacije, da se bodo intenzivno vključevale v postopke odločanja, ki zadevajo in bi lahko kot ključnega akterja zadevale pomurske nevladne organizacije, organizacija srečanj, na katerih se bo vključevalo predstavnike nevladnih organizacij, pri čemer se bo spodbujalo nevladne organizacije za aktivno participacijo pri pripravi regijskih, sektorskih in lokalnih projektov.”

Sodelovanje bo potekalo v obliki izmenjave mnenj, priprave skupnih projektov, organiziranja delavnic in izboljšanja dostopa do informacij, pomembnih za razvoj nevladnega sektorja v regiji ter doseganja regionalnega sodelovanja z nevladnimi organizacijami. “Z namenom uresničevanja ciljev tega memoranduma, bomo podpisniki memorandumov o sodelovanju izvajali medsebojne posvete/sestanke ter si stalno in ažurno izmenjevali relevantne informacije pri izboljšanju položaja nevladnega sektorja v regiji,” so še dodali.

LRF za Pomurje je ustanovljena kot ustanova, z namenom spodbujanja vzpostavitve okvirjev za razvoj filantropije, prostovoljskega dela in financiranja javno koristne nepridobitne dejavnosti – razvoja in delovanja nevladnih organizacij in sicer, projektov ter dejavnosti civilnega sektorja na območju Pomurja.