Ostalo

Kobilje: Projekt Celostna ureditev prometne infrastrukture zaključen

V Kobilju so si že dlje časa želeli prometno urediti ožje središče naselja. Sredi meseca junija so pričeli z izvedbo del v sklopu projekta Celostne ureditve prometne infrastrukture v Občini Kobilje in projekt zaključili tik pred začetkom novega šolskega leta. Investicija, v vrednosti 91.582,89 evrov, je vključena v Načrt razvojnih programov Občine Kobilje za obdobje 2023 do 2026.
“V mesecu juliju je Občina Kobilje pristopila k projektu Celostna ureditev prometne infrastrukture. S tem projektom smo prometno uredili ožje središče Kobilja. Pridobili smo dve mini krožišči in dve avtobusni postajališči. Z ureditvijo smo zagotovili umirjanje prometa na cesti v središču naselja, večjo prometno varnost ob poti v šolo in izboljšanje estetskega videza,” so sporočili iz Občine Kobilje.

Kraj je tako z izvedbo omenjenega projekta postal še atraktivnejši, “kar bo pripomoglo k razvoju družbenega in gospodarskega razvoja občine,” so še zapisali. Izvedeni sta bili mini krožni križišči, ki sedaj stojita namesto obstoječih “klasičnih” trikrakih križišč, s čimer se je izboljšala prometna varnost, dosegli pa so tudi zmanjšanje hitrosti motornih vozil. “Temu primerno smo uredili tudi kolesarske pasove,” so poudarili.

Izpostavljajo dve avtobusni postajališči

“V Kobilju do sedaj ni bilo primerno urejenega avtobusnega postajališča. S tem projektom smo uredili dve postajališči. Eno se nahaja pri šoli in ima avtobusno postajo, drugo pa je talna označba ob robu parcele nekdanjega zadružnega doma, kjer smo uredili zasaditev dreves. Z vsemi talnimi označbami smo zagotovili varno pot v šolo,” so zaključili na Občini Kobilje ter dodali, da jih veseli da je projekt Celostna ureditev prometne infrastrukture bil dokončan še pred začetkom novega šolskega leta.

Brez investicije takšna ureditev ne bi bila mogoča

V presojo o izvedbi investicije sta bili vključeni dve varianti in sicer varianta 1 “brez investicije” ter varianta 2 “z investicijo.” Varianta “brez investicije” bi pomenila nadaljevanje obstoječega stanja, kar bi pomenilo slabo prometno varnost na območju ožjega središča naselja Kobilje. Varianta “z investicijo,” za katero so se tudi odločili, je predstavljala vlaganja za ureditev prometa v ožjem središču naselja Kobilje.