Ostalo

Ker pogovor rešuje: Tudi v Pomurju bomo že februarja dobili Center za psihološko svetovanje

Center za psihološko svetovanje POSVET deluje v okviru Slovenskega združenja za preprečevanje samomora, ki je društvo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in humanitarna organizacija. Financirajo ga Ministrstvo za zdravje, Fundacija Fiho in več kot 100 slovenskih občin, zato so svetovanja za uporabnike brezplačna. Omenjeni center bo pričel z delovanjem tudi v Pomurju, natančneje, v Murski Soboti.
Program se izvaja v 19-ih svetovalnicah za odrasle in v 7-ih svetovalnicah za mladostnike* (med 14. in 18. letom starosti). Svetovanja se izvajajo v obliki 45-minutnih individualnih obravnav oseb, parov in družin. Na uvodnem srečanju svetovalec v dogovoru s klientom določi obliko in okvirno trajanje obravnave glede na naravo stiske. Pogovori so zaupni, svetovalec pa je zavezan k varovanju osebnih podatkov in skrbnemu ravnanju z njimi. Uporabniki se na svetovanje naročijo preko telefona ali e-pošte Sprejemne pisarne Posveta v Ljubljani, za vključitev pa ne potrebujejo zdravstvene izkaznice ali napotnice. Termini so razpisani glede na razpoložljivost svetovalcev v posameznih krajih.

Februarja tudi v Murski Soboti

Številke sicer kažejo, da od leta 2014 število samomorov v Pomurju upada. Kljub temu se pristojne institucije in organizacije s številnimi akcijami in dogodki trudijo, da bi bilo samomorov čim manj. Samomorilno vedenje lahko prizadene vsakogar od nas ali naših bližnjih. Samomor predstavlja velik javnozdravstveni problem in preprečevanje samomora je naloga celotne družbe, zato so pri tem so pomembna dejanja vseh nas. Čeprav je skupna stopnja samomorilnosti v Pomurju nižja od slovenskega povprečja, pa to gre predvsem na račun nižje stopnje med ženskami, saj je ta med moškimi nad slovenskim povprečjem.

V svetovalnici Posveta Murska Sobota bodo od februarja 2024 začele svetovati 3 strokovno usposobljene svetovalke. Svetovanja bodo opravljale v terminih od ponedeljkado srede med 16. in 19. uro v prostorih svetovalnice, na naslovu Kocljeva ulica 16, 9000 Murska Sobota. Polnoletni posamezniki se lahko naročijo preko telefonske številke: 031/704-707 ali e-naslova: info@posvet.org.

Kako delujejo svetovanja?

Svetovanja se izvajajo v obliki 45-minutnih individualnih obravnav oseb, parov in družin. Na uvodnem srečanju svetovalec v dogovoru s klientom določi obliko in okvirno trajanje obravnave glede na naravo stiske. Pogovori so zaupni, svetovalec pa je zavezan k varovanju osebnih podatkov in skrbnemu ravnanju z njimi. Uporabniki se na svetovanje naročijo preko telefona ali e-pošte Sprejemne pisarne Posveta v Ljubljani, za vključitev pa ne potrebujejo zdravstvene izkaznice ali napotnice. Termini so razpisani glede na razpoložljivost svetovalcev v posameznih krajih.