Ostalo

Kazni v času Covida-19: Vlada bo vrnila 30-odstotkov plačanih glob

Vlada je na včerajšnji redni seji sprejela izhodišča za pripravo normativnih rešitev glede prekrškovnih postopkov v času epidemije covida-19. Zakonsko naj bi uredili vrnitev že plačanih glob za prekrške na podlagi nezakonitih ali neustavnih odlokov prejšnje vlade.
Vlada je na včerajšnji seji sprejela izhodišča za pripravo normativnih rešitev v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Ta izhodišča bodo tvorila ogrodje normativne rešitve, ki jo v zvezi s tem pripravljajo na Ministrstvu za pravosodje, v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Službo vlade za zakonodajo. Rok za pripravo normativne podlage za te rešitve je 31. januar 2023. V celoti je bilo sicer naloženih glob čez 5 milijonov evrov, do sedaj pa jih je bilo prostovoljno izplačanih okoli 1,7 milijona evrov. Ostalo so postopki prisilne izterjave, ki se bodo zaustavili, ko bo nameravani zakon prešel v veljavo.

Ključni poudarki teh rešitev so:

  • zakonsko bodo uredili podlago za vrnitev vseh plačanih glob, stroškov prekrškovnega postopka in postopkov prisilne izterjave v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so bili uvedeni na temelju nezakonitih ali neustavnih pravnih podlag;
  • rešitev bo določila, da se tekoči prekrškovni postopki ustavijo, ravno tako se ustavijo postopki v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist, postopki izvrševanja nadomestnega zapora oziroma postopki prisilne izterjave globe in stroškov prekrškovnega postopka;
  •  postopek vračanja glob in stroškov postopka se bo vodil po uradni dolžnosti, torej avtomatično, ne da bi prizadeti posamezniki morali kakorkoli ukrepati sami – cilj vlade je, da vračanje glob in stroškov poteka čimbolj enostavno in centralizirano, tako da bodo prizadeti posamezniki avtomatično dobili izračun, ki mu bodo lahko ugovarjali, tudi samo izplačilo plačanih glob in stroškov pa bo avtomatizirano;
  • finančna sredstva za vračilo glob in stroškov se bodo zagotovila v proračunu Republike Slovenije.