Ostalo

Kazenska ovadba nekdanjega direktorja KKC Lendava proti predsedniku sveta zavoda Požoncu: Zadeva je v teku

Po tem, ko je nekdanji direktor javnega zavoda Knjižnica kulturni center Lendava kazensko ovadil sedaj že bivšega župana občine Lendava Janeza Magyarja, kazenska ovadba pa je bila za tem zavržena, je letošnjega februarja pooblaščenec dr. Halásza podal kazensko ovadbo zoper predsednika sveta KKC Lendava, Roberta Požonca, o čemer smo sicer že pisali. Postopek je trenutno v fazi preiskave.
Spomnimo: Pooblaščenec direktorja javnega zavoda dr. Alberta Halásza, to je Center za pravno pomoč iz Celja, je februarja podal kazensko ovadbo zoper predsednika sveta zavoda, Roberta Požonca, zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ter kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev. Postopek je trenutno v teku, svet zavoda pa bo, kot so dejali na minuli seji, polno sodeloval z organi pregona.

Policijska postaja Lendava je tako v minulih dneh predsednika sveta zavoda zaprosila za vso dokumentacijo s katero razpolagajo, saj da preiskujejo tako predsednika sveta zavoda Požonca, kakor tudi člane sveta zavoda. “Zaprosili so za naslednjo dokumentacijo: Seznam predstavnikov sveta zavoda za mandatno obdobje v času, ko je potekala seja sveta zavoda z dne 13.12.2021, zapisnik prve dopisne seje z dne 13.12.2022 in vso dokumentacijo vezano na to sejo. Med drugim so zaprosili še končno poročilo o opravljenem izrednem nadzoru upravičenosti nakazil javnega zavoda z dne 19.7.2021, poročilo revizijske družbe ADAKTA d.o.o., ki je podlaga navedenemu poročilu o izrednem nadzoru in ki je naveden v sklepu o razrešitvi dr. Alberta Halásza z dne 13.12.2021, morebitno sodno zadevo tožeče stranke SIlvije Hajdinjak Prendl zoper toženo stranko Leona Novaka, soglasje k razrešitvi s strani Občine Lendava ter ostalo dokumentacijo, ki jo naj posredujemo v zvezi z omenjeno razrešitvijo,” je dejal Požonec.

Svet zavoda je na minuli seji sprejel sklep, da bo polno sodeloval z organi pregona. “Policija tako sedaj zbira informacije da primer lahko razišče,” je dejala zunanja svetovalka Občine Lendava, mag. Edita Horvat, direktorica zavoda Idealis, ki je inštitut za plače in delovna razmerja, predvsem za pomoč pravnim in fizičnim osebam v javnem ter zasebnem sektorju.

Po mnenju dr. Halásza predsednik sveta KKC Lendava Robert Požonec direktorju javnega zavoda pred sprejetjem sklepa o razrešitvi, ni omogočil zagovora v predpisanem roku. Prav tako so, kot so še zapisali pri Centru za pravno pomoč iz Celja, seznanjeni z dejstvom, da je predsednik sveta zavoda članom sveta zavoda, prav tako pa tudi ustanoviteljici in soustanoviteljici, prikril dejstva in listinske dokaze iz katerih nesporno izhaja vsebinska neutemeljenost trditev o domnevnih kršitvah direktorja KKC Lendava. “Skladno z navedenim lahko opravičeno ocenjujemo, da je predsednik sveta zavoda to naredil izključno iz razloga, ker je vedel, da bo direktor KKC Lendava, dr. Albert Halász, pri svojem zagovoru svet zavoda, ustanoviteljico in soustanoviteljico seznanil z mnenji Urada RS za nadzor proračuna in Komisije za preprečevanje korupcije in tako opozoril na to, da je postopek razrešitve nezakonit,” so še zapisali.

Dr. Halász je sicer dobil možnost zagovora in sicer po načinu ter v rokih, kot ga veleva veljavni odlok o ustanovitvi javnega zavoda KKC v zadnjem odstavku 16. člena.