Ostalo

Kapmanja “Za otroke gre,” tudi v Pomurju

Inštitut 8. marec je začel z novo kampanjo “Za otroke gre: za brezplačna šolska kosila, za odpravo revščine, za manjše življenjske stroške.” V Državni zbor želijo vložiti dva zakona, ki bosta vsem otrokom v osnovni šoli zagotovila brezplačno kosilo.
V približno dveh tednih želijo po celi Sloveniji zbrati vsaj 5.000 overjenih podpisov. “Kosilo v šoli je za marsikoga edini topel obrok, ki ga v dnevu poje, poleg tega pa subvencije vedno izpustijo nekoga, ki za en cent presega pogoje. Otroci  zaradi revščine in nezmožnosti plačevanja kosila pred vrstniki doživljajo sram in občutke manjvrednosti, kar je nedopustno. Predlog zakona o brezplačnih kosilih to neenakopravnost odpravlja in je pomemben korak za bolj solidarno in enakopravno družbo,” pove Pia Zala Meden, prostovoljka kampanje Za otroke gre. Dežurali bodo pred upravnimi enotami, delili letake, ki podrobneje razlagajo vsebino predlogov zakonov in širili glas o bolj enaki in solidarni družbi.

Ukrep, ki zmanjšuje posledice draginje in otrokom zagotavlja enake možnosti

Z dvema predlogoma zakonov želijo, da bi postalo kosilo v osnovni šoli pravica vseh učencev. Spreminjajo dva zakona: Zakon o osnovni šoli, v katerem vpeljujejo šolsko kosilo kot pravico za vse in Zakon o šolski prehrani, v katerem to pravico urejajo. Za spremembo so se odločili, saj bi morala biti  osnovna šola brezplačna za vse, vendar zaradi prikritih stroškov temu ni tako. Šolska kosila so tista, ki predstavljajo največji strošek za starše šoloobveznih otrok. S tem ko kosila postajajo brezplačna v času draginje pomagamo vsem družinam, ki se srečujejo s čedalje večjimi življenjskimi stroški.

V Inštitutu ugotavljajo, da je trenutni sistem slab in krivičen. Prag, ki določa kdo subvencijo dobi in kdo ne je nepravičen, 1 cent razlike v dohodku družine lahko pomeni razliko med 100% subvencijo in polnim plačilom. Ob tem opozarjajo, da meja nikoli ne more zajeti vseh razlik ne samo v prihodkih, temveč tudi v drugem imetju in življenjskih okoliščin. Družine, ki morajo plačevati visoke najemnine so lahko npr. ob višjem dohodku v veliko slabšem položaju kot tiste, ki imajo lastno stanovanje. Trenutno subvencija kosil ne zagotavlja niti vsem otrokom iz družin, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Zdi se jim pomembno, da lahko vsi otroci ob kosilu sedejo za isto mizo in se počutijo vključeni ter dobrodošli. Otroci bi morala biti v šoli enaki, brez stigme, ki jih prinaša revščina in subvencija, šola pa mora biti eden ključnih mehanizmov zagotavljanje enakih možnosti otrok. Družbene neenakosti pa moramo nasloviti prek bolj pravičnih, progresivnih davkov. Javna osnovna šola mora postati resnično brezplačna, šolska kosila so prvi velik korak k temu, so še dodali v Inštitutu 8. marec.

Prepoved škodljivega outsourcinga in obroki tudi za otroke z medicinskimi dietami

S predlogom želijo pomagati učenkam in učencem, ki si kosila v šoli ne morejo privoščiti in šole narediti prostor skupnosti, kjer so vsi enaki. S tem ko kosilo postaja pravica, bodo do njega upravičeni tudi tisti otroci, ki imajo medicinsko predpisane diete in zdaj šola ni dolžna poskrbeti zanje. Opozarjajo še, da brezplačno kosilo ne bo obvezno – vsak se bo lahko odločil, ali bo pravico tudi koristil. Vsak učenec se lahko od kosila prostovoljno odjavi ali pa se nanj prijavi. 

Prav tako predloga zakonov ne spodbuja služenja privatnih catering služb. Ravno obratno. Šolsko kosilo namreč uvajajo kot javno službo in prepovedujejo škodljivo prakso outsourcinga zagotavljanja šolske prehrane na razna catering podjetja, ki negativno vpliva na kvaliteto hrane in na delavske pravice kuharjev in kuharic.

Kako oddati svoj glas podpore predlogoma zakonov

Pia Zala Meden, prostovoljka kampanje za brezplačna šolska kosila, pojasni: “Podporo predlogoma zakonov, s katerim bomo zagotovili brezplačna kosila za vse osnovnošolce, lahko izrazite z oddajo overjenega podpisa dveh obrazcev z digitalnim podpisom ali na upravni enoti. Informacije kako to naredite in predizpolnjene obrazce lahko najdete na spletni strani 8marec.si. Če se odločite podpis overiti na upravni enoti pa vam  obrazce zagotovijo tudi na vsaki upravni enoti. Pravilno izpolnjen obrazec podpišete pred uradno osebo, naslednji korak pa je, da podpisan obrazec pride do Inštituta 8. marec. Lahko ga predate prostovoljcu, ki stoji pred upravno enoto, na zbirnem mestu, ki je objavljen na spletni strani zakona ali pa ga pošljete na poštni naslov Inštituta 8. marec.”

Aktivni ostajajo tudi na območju Pomurja: “Kampanja ima močno voljo in željo ljudi po spremembi. Tudi v našem kraju pozivamo ljudi, da se organizirajo. Ozaveščajo ljudi o kampanji za brezplačna šolska kosila. Če želimo uspeti, potrebujemo 5.000 overjenih podpisov. Če želimo pokazati, da zahtevamo spremembe, jih lahko skupaj zberemo še več. Pomembno je, da na k podpisu povabimo tudi svoje prijatelje in znance in skupaj poskrbimo, da noben otrok v šoli ne bo lačen.”