Ostalo

Kamovčani bodo na volitve šli 12. maja

Občinska volilna komisija je v skladu z 92. členom Zakona o lokalnih volitvah razpisala naknadne volitve v Svet Krajevne skupnosti Genterovci (volilna enota 2 – Kamovci).
KS Genterovci – Kamovci sestavljata dve naselji in sicer Genterovci (volilna enota 1) ter nekoliko manjše sosednje naselje Kamovci (volilna enota 2). Svet omenjene krajevne skupnosti sestavljene iz dveh naselij sestavlja pet članov: Trije iz Genterovcev in dva iz Kamovcev. Po tem, ko so v Genterovcih uspešno izvedli volitve ter imenovali svoje predstavnike v svet KS, pa tega ne gre trditi za Kamovce. Ti namreč svojih predstavnikov niso mogli izvoliti ne v prvo in ne v drugo, saj interesentov ni bilo.

Naknadne volitve so razpisane v nedeljo, 12. maja 2019. V skladu z rokovnikom za izvedbo volilnih opravil je potrebno kandidature za svet krajevne skupnosti vložiti do 11. aprila 2019 do 15. ure. Volitve članov sveta krajevne skupnosti bodo potekale po večinskem sistemu, kar pomeni, da se bodo volili posamezni kandidati.

Kandidate za člane sveta bodo lahko predlagale politične stranke in skupine najmanj desetih volivcev s podpisi, ki jih ni potrebno overiti na upravni enoti. Predlaga se lahko toliko kandidatov, kolikor se jih voli v volilni enoti krajevne skupnosti (za VE 2 – Kamovci se volita 2 člana). V praksi to pomeni, da posamezni predlagatelj lahko predlaga v volilni enoti toliko članov, kot se jih voli v volilni enoti in ne več.

Odcepitve niso želeli

Če je verjeti staremu in vsem dobro poznanemu reku, da v tretje gre rado, bo krajanom Kamovcev tokrat morda le uspelo. Da želijo še naprej biti del KS Genterovci – Kamovci se je z dvigom rok na zboru krajanov 11. februarja odločilo vseh 25 prisotnih krajanov, kar pomeni, da so možnosti za ustanovitev nove KS praktično nične.

Z razpisom volitev so se pričela tudi volilna opravila, ki bodo potekala v okviru zakonsko določenih rokov.