Sveže

Kaj bo z nekdanjo opekarno v Dolgi vasi? Interes bojda je, evropskega denarja pa ni

Občina Lendava že vsaj desetletje načrtuje oblikovanje manjše industrijske cone v Dolgi vasi, natančneje, na zemljiščih, na katerem stojijo objekt nekdanje opekarne, dimnik, objekt nekdanjega mlina, ki je vmes pred več kot desetletjem že pogorel ter bližnji gozd. Interesenti so menda trije, ki pa čakajo na evropski denar.
Območje nekdanje opekarne v Dolgi vasi, ki obsega več zemljišč v skupni površini 26.535 kvadratnih metrov danes velja za degradirano območje. Krajani se sicer radi spominjajo tistih časov, ko je s skupnostjo živela tudi opekarna, ob posebnih priložnostih pa se iz dimnika skrivnostno še danes zadimi. Območje nekdanje opekarne je razdeljeno na območja za obrtne, skladiščne in predelovalne dejavnosti ter območje nekdanjega glinokopa.

Občina Lendava že dobro desetletje na tem mestu načrtuje vzpostavitev manjše industrijske cone, po neuradnih informacijah pa naj bi interesentov bilo več, a imajo največ možnosti trije, ki pa čakajo na priložnost za črpanje evropskega denarja. Območje ima vse priključke (je komunalno opremljeno), pred desetimi leti je bilo očiščeno, za kar je poskrbela Očina Lendava, najnevarnejši del skupine objektov pa je dimnik.

Na omenjenem zemljišču naj ne bi bilo mogoče postaviti fotovoltaične elektrarne, prostor za slednjo je sicer že predviden in tudi prodan podjetju Modra energija d.o.o. iz Maribora, ki se nahaja v neposredni bližini in projektne aktivnosti naj bi že tekle. Že sicer pa so omenjena zemljišča opekarne zelo atraktivna, saj so od avtocestnega priključka oddaljena 1,3 km, od centra mesta Lendava slabe 3 km, 2 km od mejnega prehoda z Madžarsko ter 8,5 km od mejnega prehoda s Hrvaško.

Občina Lendava je postala lastnica premoženja nekdanje opekarne skupaj z glinokopom leta 2009 v stečajnem postopku podjetja Opekarna Lendava. Kljub plačani kupnini v višini 163 tisoč evrov občina s premoženjem, zaradi nedokončanega denacionalizacijskega postopka nekaj časa ni mogla razpolagati. V začetku leta 2021 je interes za nakup celotnega kompleksa pokazala Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS), po cenitvi je kompleks bil takrat vreden 600 tisočakov, a se za nakup niso odločili, saj naj bi cena bila nerealna glede na stroške, ki bi jih novi lastnik imel z ureditvijo območja.