Ostalo

Jubilejna 40. slavnostna seja Zveze in regijskih društev za boj proti raku: Priznanja trem Pomurkam

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je na svoji jubilejni 40. slavnostni seji, ta se je tokrat odvila v prostorih Ministrstva za zdravje, podelila plakete in priznanja. Treh priznanj so bile deležne tudi Pomurke, od katerih je eno priznanje romalo v Dobrovnik.
Zveza slovenskih društev za boj proti raku je z 11 regijskimi društvi med nevladnimi organizacijami najstarejši in najpomembnejši nosilec preventive na področju raka. Slovensko društvo za boj proti raku je bilo ustanovljeno 6. aprila 1970 na pobudo prof. dr. Božene Ravnihar, dolgoletne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana. Namen društva je bil osveščati prebivalstvo o raku, prvih znakih te bolezni in o zdravem načinu življenja, s čimer je mogoče zmanjšati obolevnost in posredno tudi umrljivost za rakom. Že takrat smelo zastavljen program nadaljujemo s širjenjem tega izročila.

Priznanja trem Pomurkam

Na jubilejni 40. slavnostni seji Zveze in regijskih društev za boj proti raku so v prostorih Ministrstva za zdravje RS, podelili priznanja in plakete zaslužnim posameznikom za njihov prispevek k našemu delovanju ter obvladovanju raka v Sloveniji. “Dobro se zavedamo, da brez njihove pomoči in plemenitega dela, našega poslanstva ne bi mogli opravljati. Vsem prejemnikom priznanj in plaket čestitke iz srca,” je bilo moč slišati.

Priznanja so prejele: Elizabeta Toplak Marković (Dobrovnik), Emilija Pavlič in Albina Knapp