Ostalo

Javni razpis za sofinanciranje osnovne infrastrukture v romskih naseljih: Na predstavitvi tudi predstavniki iz Prekmurja

Minuli ponedeljek je v Ljubljani v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5) potekala predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024, ki je bil 10. februarja 2023 objavljen v Uradnem listu RS številka 17/23.
Namen dogodka je bil seznaniti predstavnike občin z evidentiranimi romskimi naselji in njihova združenja z Javnim razpisom za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024, ki ga je v prvem delu dogodka predstavil Rudolf Rome, predstavnik Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Direktorata za javni sektor, Sektorja za izvajanje nacionalnih in EU projektov.

V drugem delu dogodka je Gregor Černoga iz Direktorata za regionalni razvoj, Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja, predstavil tudi instrument dogovora za razvoj regij in možnosti sofinanciranja regijskih projektov, ki so namenjeni potrebam romske skupnosti in so vključeni v regionalne razvojne programe. V zaključnem delu dogodka smo odprli prostor za vprašanja predstavnikov občin in dodatne informacije ter pojasnila, z namenom spodbuditi upravičene občine k prijavi investicijskih projektov v sofinanciranje.

Predstavitve in razprave, ki je sledila v nadaljevanju, so se udeležili predstavniki in predstavnice občin Ribnica, Šalovci, Turnišče, Tišina, Škocjan, Dobrovnik, Lendava, Beltinci, Metlika, Puconci, Murska Sobota, Trebnje in predstavnika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.