Sveže

Izpust iz nedokončane bioplinarne: To so ugotovitve inšpekcije

Kot smo poročali minulo soboto, je v petek, 4.9.2020 redarska služba z županom Občine Lendava Janezom Magyarjem na čelu v potoku Kopica vnovič zaznala temno snov, ki je zaudarjala. Po pregledu so ugotovili, da iz enega izmed fermentorjev -tokrat na nedokončani bioplinarni izteka tekočina rjave barve, ki je zaudarjala. Na kraj je nemudoma prihitela policija, medobčinski inšpektorat in v ponedeljek tudi inšpektorica za okolje, pa tudi gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor.
Sedmega septembra je okoljska inšpektorica na podlagi obvestila centra za obveščanje, da je prišlo do onesnaženja potoka Kopica zaradi iztekanja snovi iz objektov nedograjenih bioplinarn v obrtno-poslovni coni Lendava, opravila kontrolni nadzor na kraju samem. V objektih naprav je od februarja in marca 2018 odložen digestat iz bioplinarn Radmožanci in Boreci, družbe Plinprom d. o. o., ki ni odpadek, saj ne ne presega predpisanih mejnih vrednosti za uvrstitev digestata v 1. kakovostni razred. Ob močnejšem dežju prihaja do mešanja digestata z meteornimi vodami in prelivanj v okolico, saj imajo, kot je bilo ugotovljeno v predhodnih inšpekcijskih nadzorih, nekateri fermentorji strgano cerado, fermentor, ki leži južno je v celoti nepokrit, prav tako tudi sredinski večji fermentor na južni strani območja naprave in odprtine talnih rezervoarjev so odprte.

V ponedeljkovem izrednem inšpekcijskem pregledu je inšpektorica ugotovila, da je posušena snov, s katero je umazano dvorišče med fermentatorji oziroma objekti bioplinarn ostanek snovi, ki je 4.9.2020 iztekla iz cevi fermentatorja in tudi iz talnega rezervoarja pred strojnico bioplinarne. zredni inšpekcijski nadzor pa je pokazal tudi, da inšpekcijski zavezanki, družba Bioplin storitve d. o. o. -v stečaju in Bioplinarna proizvodnja d. o. o., (investitorica objektov bioplinske naprave in imetnici stavbne pravice za izgradnjo bioplinarne), ki sta nastali iz prvotne investitorke bioplinarne – Keter organica bioplinarna d. o. o. in Keter organica bioplin d.o.o. nista realizirali odločb, s katerima jim je okoljska inšpekcija prepovedala odvajanje industrijske odpadne vode iz objektov nedograjene bioplinarne, ki se odvaja posredno v vode.

Omenjeni bioplinarni nista dograjeni in tudi nimata pridobljenih uporabnih dovoljenj. V zvezi z domnevno uporabo objektov nedograjenih bioplinarn brez uporabnih dovoljenj, je gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor, uvedla inšpekcijski nadzor. Gradbeni inšpektor je opravil inšpekcijski pregled, tekom katerega je ugotovil, da se v mešalni jami in končnem zalogovniku nahaja oziroma skladišči gosta tekoča snov, ki ni meteorna voda in ima vonj po pregnitem blatu ter je rjave barve. Z odločbama je prepovedal uporabo objektov. Ker odločba ni bila realizirana, je gradbena inšpekcija obema družbama izdala sklep o dovolitvi izvršbe oziroma začela izvršilna postopka.

FOTO: Medobčinski inšpektorat