Ostalo

Izjemna redkost v Odrancih: Krava Linda je povrgla trojčke!

O zanimivi, a izjemno redki zgodbi tokrat poročamo iz Odrancev. Pri Kavaševih, ki imajo eno izmed večjih kmetij, je krava Linda povrgla trojčke, tri bikce. Kmetijstvo in govedoreja v zadnjem času žal precej upadata in sta v zelo v slabem stanju, a tudi to so dogodki, ki kažejo, kako zanimiva je narava.
Med večje kmetije v Odrancih spada kmetija Bojana Kavaša, ki je mlad prevzemnik kmetije že kar nekaj let in ki se ukvarja z živinorejo ter poljedelstvom. Bojan obdeluje okrog 80 hektarjev njivskih površin, na njivah v kolobarjenju pridelujejo pšenico, koruzo, ječmen in oljno repico. Nekaj tržnih viškov prodajajo v bližnje odkupno mesto, večji del pridelka pa ostane doma, na kmetiji, saj ga porabijo predvsem za krmo.

V hlevu redijo 40 glav govedi, od katerih je pet krav molznic, pri čemer mleko oddajo v domačo odransko zbiralnico mleka. Do pred leti je kmetijo vodil oče Ciril Kavaš s svojo družino, torej tudi s sinom Bojanom, ki je sedaj gospodar. Na kmetiji mu pomagajo še starši in žena, večkrat pa že tudi v hlevu pomaga sin Aljaž, ki bo najverjetneje bodoči naslednik te kmetije, saj bo za hrano, živali in zemljo nekdo pač moral poskrbeti.

Pred časom se je v hlevu družine Kavaš pripetila izjemna redkost. Krava Linda je namreč povrgla trojčke, zdrave bikce, kar je bilo za družino veliko presenečenje in hkrati sreča, da bikcev ne bo potrebno kupiti. Slednji bodo namenjeni za nadaljnjo rejo za pitance. Z malimi bikci, ki vsak dan pridno pridobivajo na teži, se najraje ukvarja sin Aljaž, sicer učenec četrtega razreda Osnovne šole Odranci. Ta svojemu očetu že sicer rad pomaga v hlevu.

Aljaž trenutno bice hrani z mlekom matere Linde, med tem, ko jim slednja vneto daje seno. Vsaki izmed bikcev vsak dan zaužije dobrih osem litrov mleka, hrana, ki sledi, pa bo silaža, seno in druga hrana. Krava Linda je sicer bila oplojena umetno, s strani živinozdravnika iz Vetrinarske postaje Lendava, ki je z redkostjo že seznanjen in si je bikce tudi že ogledal.