Ostalo

Izbran je bil izvajalec za potrebe ureditve objektov nekdanjega gostišča Kočar v Dolgi vasi

Predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), krovne organizacije prekmurskih Madžarov, Ferenc Horváth, je lanskega aprila podpisal pogodbo z lastnikom gostišča Kočar za nakup treh stavb, katere je sicer lastnik prodajal že nekaj let. Letošnjega januarja so eno stavbo porušili, pred dnevi pa izbrali izvajalca, ki bo pričel z gradbenimi deli za ureditev po projektu. Posel je dobilo lendavsko gradbeno podjetje Legartis in sicer za 543.455,42 evrov z DDV.
Že več let so pri PMSNS iskali rešitve za postavitev oz. ureditev prenočišč, predvsem za potrebe srednješolcev, ki bi se iz preostalih dvojezičnih območij Prekmurja želeli šolati v lendavski Dvojezični srednji šoli, pa tega zaradi oddaljenosti trenutno ne morejo oz. zmorejo, prenočišča pa bi uporabljali tudi v turistične namene. Tako so se vodilni po številnih dogovorih in predlogih lanskega aprila odločili za nakup gostišča Kočar, ki obsega tri stavbe, za nakup pa so prejeli sredstva iz sosednje madžarske.

Se pa bo urejanje tamkajšnjega zemljišča in objektov že kmalu pričelo. Kupec je že pred časom na portalu javnih naročil objavil javno naročilo z naslovom “Preureditev nastanitvenega objekta.” Na javno naročilo se je prijavil zgolj en ponudnik, to je bilo lendavsko podjetje Legartis. Omenjeno podjetje je ponudilo ceno 656.975,48 evrov, a ker je to preseglo razpoložljiva sredstva naročnika, je slednji spremenil razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na obseg razpisanih del na način, da je izvzel manj prioritetna dela. Tako se je ponujena cena znižala na 543.455,42 evrov z DDV, kar pa je bilo sprejemljivo.

Izgradnja sodobnega gostišča, tako imenovane čarde v Dolgi vasi, kjer bodo ustvarili nove zaposlitve, spada med pomembne projekte na področju turizma. Za ohranitev konjeniške kulture v Prekmurju je ob čardi med dolgoročnimi načrti predvidena ustanovitev sodobnega konjeniškega in postavitev prireditvenega prostora. En od objektov je v preteklosti že služil recimo za prenočitve delavcev, s čimer nameravajo nadaljevati, če za to seveda izkazan interes. Dobrodošli bodo seveda tudi turisti in v prvi vrsti dijaki, saj bo šlo za dijaški dom oz. hostel.