Ostalo

Ivan Koncut se je v mestni hiši sestal z županom Murskega Središća

V mali sejni sobi mestne hiše na Glavni ulici 20 sta se podžupan v funkciji župana Občine Lendava Ivan Koncut ter direktor občinske uprave Občine Lendava dr. Mihael Kasaš, sestala z županom nam sosednjega mesta Mursko Središće, Draženom Srpakom. Zadnje srečanje so predstavniki obeh občin opravili 31. decembra lansko leto na mostu čez reko Muro. Takrat je županovanje v Lendavi še opravljal Janez Magyar.
Mesto Mursko Središće in Občina Lendava sta, spomnimo, leta 2019 podpisali pogodbo o sodelovanju, v kateri je bilo dogovorjeno sodelovanje na različnih področjih kot so šport, kultura, turizem, družba, gospodarstvo, … Mesto Mursko Središće in Občino Lendava vežejo stoletne vezi, dobrososedski odnosi in sodelovanje, kar je ključnega pomena za kakovost življenja v obeh lokalnih skupnostih, sodelovanje pa vsekakor lahko tudi pospeši razvoj na vseh področjih, akr se strinjajo na obeh straneh reke Mure.

V mali sejni sobi mestne hiše je tako včeraj potekalo srečanje med županom mesta Mursko Središće Draženom Srpakom in podžupanom Občine Lendava Ivanom Koncutom, v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Lendava. Srečanja sta se udeležila tudi pomočnika župana Srpaka, tema srečanja pa je bila povezava ter sodelovanje v skupnih projektih. Sodelujoči so analizirali želje obeh lokalnih skupnosti ter ugotovili, da obstajajo možnosti za sodelovanje na različnih področjih. Področja sodelovanja so praktično na vseh področjih turizma, športa, kulture, gospodarstva, komunale ter seveda trenutno precej aktualne in hkrati občutljive teme, varstva okolja.

Župan Srpak je ponovno izpostavil nujnost izgradnje kolesarske steze od Murskega Središća do Lendave, čemur sta prikimala oba podžupana, predlagal pa je tudi dogovor z mestom Lenti na Madžarskem, o krožni kolesarski stezi čez tri države. Na sestanku je bilo tudi sklenjeno, da se bodo aktivnosti v tej smeri intenzivirale, da se bodo spremljale vse objave morebitnih javnih razpisov za evropska sredstva, predvideno pa je tudi, da se mesto Mursko Središće pridruži Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje, ki združuje več slovenskih in madžarskih partnerjev, ki lahko kandidirajo za financiranje različnih projektov iz Evropske unije.