Ostalo

IPA kluba Pomurje obeležil 30. obletnico obstoja; Manfredu Kepeju novi mandat

V prireditvenem prostoru gostišča Pri studencu v Nedelici, je Regionalni klub IPA za Pomurje obeležil 30-letnico delovanja. IPA je največja mednarodna policijska organizacija, ki ima svoj regionalni klub tudi v Pomurju. Regionalnemu IPA klubu Pomurje trenutno predseduje Manfred Kepe, zaposlen na Policijski postaji Lendava.
Pred samim praznovanjem okrogle obletnice se je odvil volilni občni zbor kluba, na katerem je bil za predsednika ponovno izvoljen Manfred Kepe iz Policijske postaje Lendava. Za podpredsednika je bil izvoljen Tomaž Trajbarič ter za blagajnika Robert Nedok. Praznovanja 30. letnice delovanja regionalnega kluba se je udeležili tudi predsednik IPA Slovenije, Jože Senica ter vrsta tujih in domačih gostov iz prijateljskih IPA klubov.

Ob praznovanju so posebno priznanje za podporo pri ustanovitvi in krepitvi ugleda in prepoznavnosti regionalnega kluba bili deležni ustanovni člani, ki so 19.2.1993 na ustanovni skupščini v Murski Soboti prevzeli pobudo za ustanovitev Regionalnega kluba IPA za Pomurje. Ustanovitveni člani so bili Lidija Pleteršnik, Stanko Ilješ, Miroslav Zelko, Jože Sever, Branko Kos, Marjan Farič, Olga Germadnik, Silvo Belec, Dušan Mohorko, Marjan Slak, Boris Štumberger, Rudi Pucko, Zoran Kuhanec, Alojz Nemec, Dušan Radulovič, Franc Šeruga in Dušan Lebar.

Posebno priznanje za dolgoletno delo in pomoč pri delovanju kluba je prejela tudi dolgoletna blagajničarka Biserka Pucko. Na svečani akademiji, katero je povezovala Petra Šobak, so nastopali učenke Glasbene šole Murska Sobota, Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci ter moški vokalni kvintet Aeternum. Po svečanosti je sledilo večerja z druženjem prisotnih ob glasbi, glasbene skupine Marki. “Organizatorjem in sodelujočim se upravni odbor Regionalnega kluba IPA za Pomurje zahvaljuje za trud, katerega so vložili za ta slavnostni dogodek,” so sporočili.

IPA je največja mednarodna policijska organizacija, ki ima svoj regionalni klub tudi v Pomurju. Združenje naj bi spodbujalo povezovanje in sodelovanje med člani, medsebojno obiskovanje članov in njihovih družin, mednarodne športne in druge dogodke, mednarodne policijske knjižnice in muzeje. Cilji združenja se od same ustanovitve niso spremenili. Določba v mednarodnem statutu, ki pravi, da je IPA neodvisno, nepolitično in nevladno telo, v katerega se lahko združujejo vsi aktivni ali upokojeni policisti nacionalnih sekcij, ne glede na rang/položaj, spol, raso, barvo, jezik ali veroizpoved, ostaja še danes temeljno sporočilo organizacije. Enaka je ostala tudi določba, da je IPA zavezana spoštovanju vsebine Univerzalne deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah iz leta 1948.