Ostalo

Hotiza: Občina Lendava za sanacijo čistilne naprave namenila skoraj 200 tisočakov, 125 tisočakov bo prejela povrnjenih

(Takratni) minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je z županom Občine Lendava Janezom Magyarom 20.4.2022 predal namenu obnovljeno čistilno napravo Hotiza. Slednja je bila neustrezna in jo je bilo potrebno sanirati, na kar je opozorila že inšpekcija. Sanacijska dela so se začela sredi marca 2022, Občina Lendava pa bo za uspešno izveden projekt sedaj prejela državna sredstva.
Naselje Hotiza je edino naselje v občini, ki ima svojo čistilno napravo, ki pa je že več let bila potrebna prenove. Omenjena čistilna naprava je namreč zaradi svoje zastarelosti z odvajanjem prečiščenih odpadnih voda čezmerno obremenjevala okolje s parametrom BPK5, (biokemijska potreba po kisiku v petih dneh), obrabljeni pa so bili tudi ekoroli na čistilni napravi. Čistilna naprava je bila izgrajena leta 2000 in od izgradnje do marca 2022 ni bilo izvedenih nobenih večjih posegov, razen tekočega vzdrževanja.

Z novo čistilno napravo se je v tem delu občine uredilo čiščenje odpadnih in komunalnih voda. Januarja, leta 2022 je Občina podpisala izvajalsko pogodbo v vrednosti dobrih 200.000 evrov za čistilno napravo, katere zmogljivost je 950 populacijskih enot in s to naložbo uredila čiščenje odpadnih in komunalnih voda v naseljih Hotiza, Kot in Kapca.

S strani države bo Občina Lendava za omenjeni projekt prejela 125.000 evrov

“Ministrstvo za naravne vire in prostor Republike Slovenije je na podlagi javnega razpisa za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture, operacija: ‘Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE’ Občini Lendava odobrilo prijavljeni projekt ‘Investicija v dozidavo čistilne naprave Hotiza’. Občina Lendava je tako upravičena do sofinanciranja projekta v znesku 125.546,33evrov,” so sporočili iz Občine Lendava.

Ob čistilni napravi naj bi nastala še fotovoltaična elektrarna

Kot so med drugim še sporočili iz Občine Lendava, je ob čistilni napravi predvidena postavitev manjše sončne elektrarne, moči 8,2 kWp, s predvideno letno proizvodnjo električne energije 9.000 kWh.