Sveže

HE na Muri: Zveza društev Moja Mura opozarjamo na nekatere izjave iz predstavitvenega nastopa novega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka

V Zvezi društev Moja Mura opozarjajo na nekatere izjave iz predstavitvenega nastopa novega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. “Nesmiselne so trditve, da okoljevarstvene organizacije z nasprotovanjem gradnji HE na Muri zaviramo razvoj v regiji in državi.”
“Elektrarne na Muri – nočna mora prebivalcev, politikov in stroke

V Zvezi društev Moja Mura se zavedamo, kaj je prva naloga nas vseh in naše države ta hip. Ker pa je nova vlada prav zaradi izjemnih razmer nastala na hitro, iz previdnosti vendarle opozarjamo na nekatere izjave iz predstavitvenega nastopa novega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka.

Pred desetimi leti si je vlada republike Slovenije za cilj zadala sanacijo porečja reke Mure in ob tem podelila družbi Dravske elektrarne Maribor (DEM) koncesijo za morebitno energetsko izrabo. V zadnjih letih se govori samo še o izgradnji hidroelektrarn (HE), ki da so edina rešitev za porečje Mure.

Študije, ki so jih v tem času opravile pooblaščene in edine za to pristojne ustanove, so pokazale, da je načrtovana gradnja HE Hrastje-Mota nesprejemljiva, saj bi imela bistven negativen vpliv (ocena D) na ljudi in naravo, poleg tega pa je gradnja tudi nerentabilna. V merodajnem NEGATIVNEM okoljskem poročilu iz 2020, izdelanim za Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) piše, da se DEM odvzame koncesija. Na podlagi teh neizpodbitnih dejstev je pred dobrim letom takratni minister za okolje tudi ustavil nadaljnje aktivnosti za gradnjo HE na Muri. Koncesija pa iz nam neznanih razlogov ni bila razveljavljena.

Nesmiselne so torej trditve, da okoljevarstvene organizacije z nasprotovanjem gradnji HE na Muri zaviramo razvoj v regiji in državi. O tem so presodile pristojne in pooblaščene institucije. Spregledati ne gre niti dejstva, da se je tedanji minister sestal s predstavniki civilne družbe in prisluhnil njihovim argumentom v korist dolgoročnega razvoja regije in ohranjanja preživitvenih virov. Izjave visokih državnih uradnikov, da smo brez argumentov proti vsemu in vsakomur ter da nas finančno podpirajo celo iz tujine, so namenjene zgolj diskretizaciji civilne družbe. Namigovanje novega ministra, da je treba civilnim združenjem s spremembo zakonodaje stranskim udeležencem v postopkih načrtovanja preprečiti pravico do soodločanja, pa je skrajno neodgovorno in v nasprotju z Aarhuško konvencijo, ki smo ji v celoti zavezani EU in njene države članice.

Pred zadnjimi državnozborskimi volitvami leta 2018 je bila v okviru magistrskega študija izvedena anketa o tem, kaj menijo politične stranke o Biosfernem območju reke Mure in kakšno je njihovo stališče postavitvi HE na Muri. 

Uradna izjava stranke z dne 3. maj 2018 pravi: »Glede na obsežno nasprotovanje gradnji HE na Muri menimo, da ta projekt ni realen. Ta in podobne projekte podpiramo le v primeru družbene in okoljske sprejemljivosti …

Ker je minister za okolje gospod Andrej Vizjak član stranke SDS, ta pa je ena redkih, ki ima jasna in trdna stališča, ki jih ne spreminja, pričakujemo, da bomo – potem ko se seveda razmere, povezane z virusom korona, umirijo – na pogovoru z novim ministrom končali tridesetletno dilemo in nočno moro o smiselnosti gradnje HE na Muri.

V dobro vseh nas – tako, kot moramo v dobro vseh nas združeno delovati tudi danes.”