Ostalo

Gradnja telovadnice pri POŠ Gaberje: Vse ponudbe so bile zavrnjene

Občina Lendava je na portalu javnih naročil v poletnih mesecih objavila javno naročilo za izgradnjo težko pričakovane telovadnice v Gaberju pri tamkajšnji podružnični osnovni šoli, za katero so temeljni kamen položili že lansko leto. Na javno naročilo se je prijavilo le podjetje Pomgrad iz Murske Sobote, ki pa je oddalo ponudbo, ki dvakrat presega zagotovljena finančna sredstva.
Ob podružnični šoli Gaberje je, kot je že znano, predvidena gradnja telovadnice z namenom izvajanja športnih dejavnosti, kakor tudi za individualne in skupinske športne dejavnosti. Objekt bo pritličen in zgrajen na južnem delu kot prizidek k obstoječemu objektu, v skupni površini 708,9 kvadratnih metrov, v skladu s standardi za šolske telovadnice.

V telovadnici se predvidi osnovna standardna oprema (dva gola z vso opremo za nogomet/rokomet, dva koša z vso opremo za košarko, oprema za odbojkarsko igrišče, šolski letveniki – ribstoli, šolske športne klopi, telovadne skrinje, …). Istočasno je želja šole in Občine urediti telovadnico, ki bo privlačna za šolarje in športne obiskovalce ter bo vzpodbujala športni pridih občanov in obiskovalcev. Ob telovadnici je predvidena ureditev: garderob, sanitarij za potrebe celotne DOŠ in tehnični prostor s kurilnico.

Na objekt bo potrebno še počakati, ponudba Pomgrada dvakrat presegla razpoložljiva sredstva

Za objavljeno javno naročilo je naročnik do poteka roka za oddajo ponudb, tj. do 15.7.2022, do 10.00 ure, prejel ponudbo enega (1) ponudnika. Javno odpiranje ponudb je potekalo v informacijskem sistemu e-JN istega dne, tj. 15.7.2022 s pričetkom ob 11:00 uri. Minulo sredo je bila tudi uradno objavljena odločitev o oddaji javnega naročila, ki pa ni ravno vzpodbudna. “Ugotoviti je, da je prejeta ponudba ponudnika nedopustna in nesprejemljiva, saj ponudbena cena presega zagotovljena finančna sredstva (1.828.969,28 EUR) naročnika za izvedbo predmetnega naročila. Ker višina finančnih sredstev za izvedbo predmeta naročila ni zagotovljena, se je naročnik odločil prejeto ponudbo zavrniti in zaključiti postopek oddaje predmetnega naročila. Naročnik ne bo ponovil postopka oddaje javnega naročila,” so sporočili iz Občine Lendava.

Projekt “Izgradnja telovadnice s pripadajočo opremo v Podružnični šoli Gaberje” nastaja na podlagi uspešnega črpanja sredstev Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) na razpisu in pogodbe o sofinanciranj med PMSNS z Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt. Občina Lendava je v projekt vstopila kot ustanovitelj javnega zavoda DOŠ 1, v sklopu katerega deluje tudi Podružnična šola Gaberje, in bo za potrebe vzpostavitve projekta izvajala vse potrebne aktivnosti. PMSNS je torej za namen vzpostavitve projekta občini s transferjem zagotovila namenska sredstva v višini 961.961,30 evrov. Telovadnica bi sicer po prvih predvidevanjih morala biti zaključena do 31.12.2021, v letu 2022 pa pridobiti uporabno dovoljenje in začeti služiti svojemu namenu.