Ostalo

Gradnja dodatnih prostorov DSŠ Lendava: Oddana je bila ena ponudba, ki pa presega razpoložljiva sredstva. Kaj sledi?

V sredini aprila so na Dvojezični srednji šoli (DSŠ) Lendava predstavili projekt izgradnje novih prostorov na Dvojezični srednji šoli Lendava. Ravnateljica DSŠ Lendava, Silvija Hajdinjak Prendl je takrat dejala, da je načrtovana vrednost investicije 449.000 evrov, a je edini ponudnik, to je lendavsko gradbeno podjetje Legartis, oddal ponudbo, ki presega zagotovljena sredstva.
Na DSŠ Lendava so v minulem šolskem letu uvedli 2 nova izobraževalna programa in sicer program frizer in predšolska vzgoja, v aktualnem šolskem letu pa so, kot so dejali, uvedli še 3 nove programe. Za potrebe novih programov so se odločili za gradnjo dodatnih prostorov, natančneje za nadzidavo na strehi južnega dela objekta. S tem bo šola pridobila učilnico za pouk frizerja, ki bo namenjena štirinajstim učnim mestom z dvema dodatnima mestoma za pranje las, učilnica oz. predavalnica pa bo imela možnost delitve na dva samostojna dela z vmesno premično steno. Vhodi v prostore so zasnovani v območjih, kjer so trenutno še okna hodnika.

Ponudba ponudnika presega zagotovljena sredstva, sledi konkurenčni postopek s pogajanji

Za nadzidavo ima šola na voljo skupno 449.000 evrov. Del investicije in sicer v vrednosti 135.000 evrov bo prispeval madžarski finančni sklad Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, preostalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. “Naročnik je do roka za oddajo ponudb prejel eno pravočasno ponudbo ponudnika LEGARTIS, gradbeno podjetje d.o.o., Trimlini. Ob vpogledu v ponudbeno ceno je naročnik ugotovil, da je ponudba nedopustna, saj ta presega zagotovljena sredstva naročnika. Iz ponudbe izhaja, da znaša ponudbena cena obravnavanega ponudnika 466.826,96 EUR brez DDV oziroma 569.528,89 EUR z DDV,” so zapisali pri Dvojezični srednji šoli Lendava.

Iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev in posledične nedopustnosti je bil naročnik ponudnika primoran izključiti iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila oziroma je bil primoran javno naročilo zavrniti. Ker naročnik v okviru izvedenega postopka ni prejel dopustnih ponudb, se javno naročilo posledično ne odda. “Ob pregledu ponudbe je naročnik ugotovil, da je ponudba, z izjemo preseganja zagotovljenih sredstev dopustna, saj ponudnik izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika, zaradi česar se ponudniku za izvedbo konkurenčnega postopka s pogajanji prizna usposobljenost,” so še zapisali pri Dvojezični srednji šoli Lendava.

Objekt je bil zgrajen leta 2005 in bo, v kolikor se bodo dela izvedla, prvič prizidan. V zunanjo ureditev šole se ne bo posegalo.