Ostalo

Gasilcem interventna luč tudi za osebna vozila?

V skladu z novim predlogom SDS bi poklicni in prostovoljni gasilci lahko uporabljali interventno modro luč tudi na osebnih vozilih v času, ko so na poti v gasilske domove, ko dobijo obvestilo o intervenciji. Ponekod v tujini takšno prakso že poznajo, pripadniki gasilskih društev pa so velikokrat primorani kršiti prometne predpise, da se lahko čim prej zberejo v gasilskem domu.

Da bi gasilci čim prej prispeli v gasilski dom, torej se tam zbrali in z gasilskimi vozili odhiteli na intervencijo, s svojimi osebnimi avtomobili velikokrat zavestno kršijo prometne predpise. Težava se pojavi še posebej takrat, ko je na cestah več vozil kot sicer ali v prometnih špicah, gasilci ki so na poti v gasilski dom pa vedo, da velikokrat štejejo minute, če ne sekunde.

V največji opozicijski stranki so minuli teden, po vzoru nekaterih držav iz tujine, predlagali možnost uporabe modre luči tudi pri civilnih vozilih, s tem pa tudi posebne pogoje pri vožnji. Po omenjenem predlogu, bi upravičence za uporabo modre luči s sireno bi določil poveljnik občinske gasilske zveze na podlagi občinskega načrta alarmiranja.

Kadar bi prišlo do vpoklica nepoklicnih gasilcev, na primer v primeru požara ali druge naravne nesreče, ali pa v primeru poklicnih gasilcev, v primeru, da bi bil pri nesreči potreben vpoklic dodatne izmene ali celotne poklicne enote. Tisti, ki bi šli od doma pa do zbirnega mesta, bi imeli tako pravico namestiti modro luč in uporabiti svetlobne in zvočne signale,” je predlog povzel Branko Grims.

O takšnem predlogu se je med gasilci sicer razpravljalo že večkrat, tudi na Upravi RS za zaščito in reševanje, ki skrbi za aktivacijo prostovoljnih gasilcev, predlagane sistemske rešitve načelno pozdravljajo. Predlog zakona za zmanjšanje možnosti zlorab sicer predvideva nujnost izobraževanja.

V predlogu zakona se predlagatelji sklicujejo, da takšno ureditev poznajo tudi v tujini, na primer na Hrvaškem, Avstriji in Nemčiji. Zadnjo besedo bo najverjetneje imelo pristojno infrastrukturno ministrstvo.