Ostalo

FURS poostreno nad cvetličarje, vrtnarje, svečarje in vulkanizerje

Finančna uprava RS je začela izvajati poostrene nadzore svečarjev, cvetličarjev in vrtnarjev. V novembru se bodo začeli tudi poostreni nadzori vulkanizerjev.
Tovrstne nadzore je Finančna uprava izvajala že v preteklih letih, saj gre za sezonske dejavnosti, kjer obstoji povečano tveganje neizdajanja računov in zaposlovanja na črno. Izkušnje kažejo, da nadzorne aktivnosti pozitivno vplivajo na prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti in da je kršitev iz leta v leto manj. V letu 2016 je bilo na področju dela in zaposlovanja na črno v dejavnosti svečarjev in cvetličarjev (prav tako po predhodno opravljeni najavi nadzorov v javnosti) opravljenih več kot 360 nadzorov, nepravilnosti pa so bile ugotovljene pri 25 zavezancih (7 % od vseh nadzorov).

Nadzor bo usmerjen predvsem na kontrolo izdajanja ter davčnega potrjevanja računov ter dela in zaposlovanja na črno. Nadzor bodo izvajali uslužbenci mobilnih oddelkov. V primeru hujših kršitev lahko Finančna uprava RS prepove opravljati dejavnost in zapečati poslovne prostore. 

Poleg nadzora pa na izpolnjevanje davčnih obveznosti vpliva tudi vedenje potrošnikov – vsak posameznik namreč s tem, ko zahteva in vzame račun, pripomore k preprečevanju sive ekonomije ter nelojalne konkurence. Potrošnike tako pozivajo, da za vsako plačano blago ali storitev zahtevajo in vzamejo račun. Z njim lahko sodelujejo tudi v nagradni igri “Vklopi razum, zahtevaj račun” in se potegujejo za 10.000 EUR nagrade.