Ostalo

FURS: Letni učinek davčnih blagajn je 81 milijonov EUR

Iz pripravljenih podatkov je razvidno, da ima uvedba davčnih blagajn pozitivne učinke. V obračunih davkov za leto 2016 so zavezanci za davčne blagajne izkazali za 81 mio EUR več davkov in prispevkov za socialno varstvo kot v letu 2015.

Neto vplačila DDV so bila višja za 43,1 mio EUR, neto vplačila prispevkov za socialno varnost ter akontacijo dohodnine od dohodkov iz zaposlitve za 21,2 mio EUR, vplačila davka od dohodkov pravnih oseb za 13,9 mio EUR in vplačila davkov od dohodkov iz dejavnosti za 2,8 mio EUR. V teh podatkih je že upoštevana nominalna rast končne potrošnje oz. rast bruto domačega proizvoda. Vlada je sicer ob pripravi zakona ocenjevala, da bo uvedba davčnih blagajn na letni ravni prinesla 75 mio EUR dodatnih prihodkov.

V letu 2016 je davčne blagajne uporabljajo 53.308 davčnih zavezancev, ki so skupaj izdali 1.006.961.354 računov (povprečno 2,8 milijona računov na dan). Informacijski sistem deluje brez težav, povprečno se izdan račun na strežniku Finančne uprave RS (v nadaljevanju: FURS) potrdi v 5 stotinkah sekunde.

Vsem zavezancem, ki pri poslovanju potrebujejo davčno blagajno, je na voljo brezplačna miniBlagajna FURS.

Spodbujanje potrošnikov za jemanje in preverjanje računov

Za učinkovitost davčnih blagajn je pomembno, da ponudniki blaga ali storitve  izdajajo račune. Tako je bila velika pozornost namenjena tudi ozaveščanju potrošnikov za zahtevanje, jemanje, in preverjanje računov. V zvezi s tem je bila v letu 2016 organizirana posebna nagradna igra »Vklopi razum, zahtevaj račun!«. Z odzivom potrošnikov je FURS zadovoljen, saj so potrošniki v enem letu nagradne igre preverili več kot 21 milijonov računov. V letu 2016 si je na svoje mobilne telefone aplikacijo »Preveri račun«, s katero lahko potrošniki preverjajo račune in sodelujejo v nagradni igri, preneslo 112.887 potrošnikov, ki so v letu dni vsaj enkrat preverili račune 75 % uporabnikov davčnih blagajn. Povedano drugače: potrošniki so s svojimi mobilni telefoni preverili tri četrtine vseh izdajateljev računov, ki uporabljajo davčne blagajne.

Tudi zato se je število nepotrjenih računov zmanjšalo. V prvem trimesečju je bilo 1,9 % nepotrjenih računov, v naslednjih trimesečjih pa je bilo takšnih računov le še 1,3 %. FURS je tako na osnovi opravljenih analiz podatkov pripravljala ciljno usmerjene nadzore in se v postopkih nadzora osredotočala na zavezance, pri katerih je tveganje neizpolnjevanja ali napačnega izpolnjevanja davčnih obveznosti večje.

Izvedli 27.180 nadzorov

V letu 2016 je davčni organ v zvezi z davčnimi blagajnami izvedel 27.180 nadzorov,  predvsem  v dejavnosti gostinstva, trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, gradbeništva, drugih dejavnosti (npr. frizerske dejavnosti in osebne storitve), zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnostih ter dejavnosti pekarstva. Največ nepravilnosti je bilo odkritih v dejavnostih gostinstva in trgovine.

Storilcem prekrškov je bilo izdanih 1.097 prekrškovnih aktov (720 odločb in 377 plačilnih nalogov). Skupen znesek izrečenih glob je znašal 1.899.200 EUR, izrečenih pa je bilo tudi 424 opominov.

V letu 2017 je na področju davčnega potrjevanja računov načrtovano 37 odstotkov manjše število nadzorov kot leta 2016, skupaj 17.000 nadzorov, ti nadzori pa so ciljno usmerjeni in pripravljeni na osnovi analiz podatkov, s katerim razpolaga davčni organ.

Še vedno je nujen tudi učinkovit nadzor na terenu, vendar so ti nadzori zaradi uvedbe davčnih blagajn manj kompleksni in praviloma obsegajo le preverjanje izdajanja računov. S tem se razbremenjuje tudi davčne zavezance. Navedeno je omogočilo postopno preusmerjanje uslužbencev FURS v izvajanje nadzorov na drugih tveganih področjih nepravočasnega in nepravilnega plačevanja davkov.