Ostalo

Funkciji Ferenca Horvátha sta in nista nezdružljivi. Bo ta primer povod za spremembo zakona o poslancih?

Svet Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), krovne manjšinske organizacije prekmurskih Madžarov, se je v začetku januarja sestal na svoji prvi seji. Ta je med drugim bila volilna, saj so Ferencu Horváthu podelili nov mandat. Glasni kritik Attila Kovács iz Dobrovnika je članom sveta dan pred zasedanjem poslal pismo, v katerem je pisal o nezdružljivosti funkcij Horvátha, svoje pomisleke pa je posredoval tudi Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je v teh dneh izdala mnenje in priporočilo.
Kot že večkrat poprej, je tudi letošnjega januarja glasni kritik Attila Kovács iz Dobrovnika trdil, da funkcija predsednika PMSNS ni združljiva s funkcijo poslanca. Svoje razmišljanje je poslal članom sveta PMSNS, mnenje pa so na omenjeni volilni seji sveta tudi predstavili. Po mnenju pravnika Tomija Lebarja, zaposlenega na PMSNS, Horváth ne opravlja funkcije v državnem organu, saj PMSNS to ni, iz česar sklepa, da funkciji poslanca v Državnem zboru in predsednika PMSNS nista nezdružljivi.

Svoje pisanje je Kovács posredoval še Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) in državnemu zboru, a se KPK z zadevo najprej ni hotela ukvarjati, mandatno-volilna komisija državnega zbora pa je ugotovila, da po določilih zakona o poslancih omenjeni funkciji nista nezdružljivi. No, KPK je razmišljanje Kovácsa naposled le vzela v obravnavo in v minulih dneh izdala mnenje in priporočilo, zaradi česar bi celo lahko prišlo do spremembe zakona o poslancih.

Funkciji sta in nista združljivi

KPK je v svojem mnenju zapisala, da Horváthovi funkciji, če bi ju tehtali po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ne bi bili združljivi, a ker je ta zakon subsidiarne narave, nad njim prevlada zakon o poslancih, ki pa teh funkcij ne definira kot nezdružljivih. Celotna razlaga je sicer precej zanimiva, saj ima, kot kaže, zakon o integriteti in preprečevanju korupcije manj moči kot kot zakon o poslancih.

To še ni vse. KPK je v nadaljevanju državnemu zboru priporočil, da določbe zakona o poslancih s področja nezdružljivosti funkcij ter dejavnosti poslancev uskladi z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije “na način, da se kar najbolj prepreči koncentracija različnih funkcij v eni in isti osebi, saj to lahko pomeni tudi tveganje za korupcijo.” Priporočilo so v Državnem zboru prejeli in to tudi potrdili ter ga hkrati posredovali članom delovne skupine za pripravo morebitnih sprememb zakona o poslancih.

O spremembi zakona o poslancih se je sicer govorilo že veliko prej, veliko pred izdajo omenjenega mnenja KPK. Spremembe se menda že dogajajo, a zelo počasi.