Sveže

Fotovoltaika: Občina Lendava se skupaj z 12 občinami namerava prijaviti na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev

V Uradnem listu RS je bil dne 1.3.2024 objavljen Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026. Predmet javnega razpisa je dodelitev do 100-odstotkov nepovratnih sredstev, vendar ne več kot 730 EUR/kW. Občina Lendava se bi na razpis prijavila skupaj s konzorcijem 13 Občin, a bo še prej o tem na dopisni seji (ki že traja) odločal občinski svet Občine Lendava.
Predmet javnega razpisa, na katerega bi se Občina Lendava prijavila skupaj s konzorcijem 13 Občin, je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.

Občina Lendava se je, zaradi potencialne možnosti uspeha na razpisu (zasledovanje cilja doseči najmanj 5 MW vzpostavljenih sončnih elektrarn), pridružila konzorciju še drugih 13 občin s svojimi sedmimi objekti: Mestni stadion Lendava, Speedway stadion Petišovci, DOŠ II Lendava, CZR Lendava, ŠKC Čentiba, Parkirišče pri DSŠ Lendava (na konstrukcijo, ki bo vzpostavljena v okviru investicije) in ZD Lendava. Skupna moč potenciala teh elektrarn znaša okrog 750 kW, oziroma letna proizvodnja slednjih 8 MIO kWh električne energije.

Občinski svet Občine Lendava tako na dopisni seji odloča o pooblastilu župana Občine Lendava za podpis pogodb in druge dokumentacije v tej zvezi. Do petka, 12.4.2024 (tako zaveza konzorcija), mora biti investicijska dokumentacija podpisana in potrjena s strani vseh županov konzorcija ter predložena k skupni vlogi. “Po morebitni potrditvi sofinanciranja projekta konzorcija bomo speljali vse potrebne postopke za realizacijo projekta in občinski svet seznanili o »zaprtju finančne konstrukcije« projekta,” so sporočili iz Občine Lendava.

Glede na delež sofinanciranja vzpostavitve sončnih elektrarn (730 EUR/kW) in glede na trenutno znane povprečne stroške za vzpostavitev sončnih elektrarn na trgu, je nastopanje Občine Lendava, skupaj s konzorcijem, upravičeno, so zapisali na Glavni ulici 20 in dodali, da v kolikor bo občina s konzorcijem uspešna, bo prispevek sončnih elektrarn k proizvodnji (samooskrbi) bistveno zniževal stroške za plačilo električne energije oziroma prispeval k ublažitvi morebitnega pritiska na prihodnji dvig cen za dobavo električne energije.