Sveže

FOTO: Župan Občine Lendava na današnji 4. redni seji občinskega sveta imenoval tri podžupane

Na današnji 4. redni seji Občine Lendava je župan Občine Lendava Janez Magyar imenoval tri podžupane. Njihovo imenovanje je obelodanil v zadnji točki dnevnega reda, “Informacije župana.” Omenjeno funkcijo bodo tako opravljali Andrej Matjašec iz Dolge vasi, Mihael Šooš iz Doline pri Lendavi ter Patrik Kocet iz Lendave.
Vsak župan najmanj enega podžupana, ki ga imenuje izmed članov občinskega sveta. Podžupan, ki nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, v okviru svoje funkcije brez pooblastila opravlja naloge iz pristojnosti župana, če gre za tekoče naloge župana, in tudi tiste, za katere je pooblaščen. Podžupani Občine Lendava so tako od današnjega dne naprej Andrej Matjašec iz Dolge vasi, zaposlen v podjetju Varstroj, Mihael Šooš iz Doline pri Lendavi, ki je direktor Zavoda za kulturo madžarske narodnosti ter Patrik Kocet iz Lendave, zaposlen v podjetju Lek.