Ostalo

FOTO: Zbora krajanov v Dolini in na Hotizi

V Dolini pri Lendavi in na Hotizi so v minulih dneh opravili redna letna zbora krajanov. Obeh se je udeležil tudi župan Občine Lendava, Janez Magyar, na zborih krajanov pa so razpravljali o preteklem in aktualnem delu v krajevnih skupnostih.
Dolina pri Lendavi

– Pridobitev statusa organizacije za opravljanje dela v javno korist
– Ureditev okolice vrtca in izgradnja razstavljenih elementov na dvorišču sončni sij, v sklopu tega so imeli tudi prostovoljno akcijo krajanov
– Premestitev in zlaganje arhiva KS Dolina
– Ureditev upravljalske pogodbe z občino Lendava za vrtec
– Podpis dogovora o souporabi prostorov z društvi
– Napisanih 29 raznih dopisov, predvsem občini Lendava
– Pisanje na ministrstvo za kmetijstvo zaradi nakupa sečnih ostankv iz državnih gozdov za vaščane
– Odstranitev zelenih otokov
– Pristopili smo k pisanju novega statuta KS
– Spomladi so Skupaj s čebelarskim društvom smo zasadili okoli 80 lip
– Spodbujali občino za dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja
– Spodbujali in opozarjali na nevzdržne razmere na nekaterih cestah in dobili obljubo o preplastitvi ceste na glavni cesti
– Opozarjali na neprimernost prepust Aveg
– Zasaditev Sandega praka Kostanjev v Šuru
– Prosili za zasaditev drevoreda do igrišča vendar dobili negativno mnenje minulega občinskega vodstva
– Urgenta opravila na hidrantnem omrežju zaradi puščanja in dotrajanosti podzemnega hidranta na glavni ulici
– Opozarjali na slabo stanje prepusta Gara vendar še do sedaj ni realizirano
– V sklopu dela v javno korist so sanirali pročelje vaške kapelice
– Ureditev in priključitev vaškega doma na kanalizacijsko omrežje
– Ureditev vodovoda do gasilske garaže
– Nabava in zamenjava sanitarne opreme v sanitarijah vaškega doma
– Upravljanje pokopališča
– Nabava novega bobna za Kisdobosa!
– Nabava osnovnih polic za vrtec
– Pomoč pri in soorganizacija Materinskega dneva
– Pomoč pri in soorganizacija Vaškega dneva
– Pomoč in soorganizacija pri Miklavževanju in obdarovanju otrok

Hotiza

Včerajšnjo nedeljo je v prostorih stare šole potekal zbor občanov Krajevne skupnosti Hotiza. Po pozdravnem nagovoru predsednika KS Hotiza, Igorja Köveša, predstavitvi dnevnega reda in izvolitvi delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika, je predsednik prejšnjega mandata, Štefan Sobočan, predstavil delo KS Hotiza v letu 2018. Sledilo je poročilo zaključnega računa in razprava po poročilih.

V nadaljevanju je predsednik KS Hotiza predstavil program dela za leto 2019 in plan razvoja Hotize do let 2026. Zbora so se udeležili župan Občine Lendava, Janez Magyar, ki je podal več obrazložitev k zastavljenim planom, predstavnik Pogrebništva Ferenčak in direktor Eko-Parka, Jožef Gerenčer, ki sta predstavila storitve vzdrževanja pokopališča.

Na zboru so s pobudami in predlogi aktivno sodelovali tudi vaščani.