Sveže

FOTO: Začela se je sanacija kanalizacijskega omrežja, prva dela potekajo v Panonskem naselju

V okviru investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja namerava Občina Lendava sanirati 1.570 metrov kanalizacijskega omrežja. Sanacije bodo deležni predvsem odseki, ki so najbolj dotrajani, najstarejši in deloma tehnično neustrezni. Dela so včeraj stekla v Panonskem naselju.
Občina Lendava skladno s programom gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda načrtuje sanacijo dotrajanega mešanega sistema kanalizacije na posameznih najbolj kritičnih območjih, v smislu ločevanja mešanega omrežja na fekalno javno kanalizacijo in meteorno kanalizacijo.

Najugodnejšo ponudbo za javno naročilo Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja je podalo podjetje Legartis d.o.o. iz Trimlinov. Ponujena cena znaša dobrih 425.000 evrov z vključenim DDV-jem in vključuje obnovo kanalizacije v Panonskem naselju, dela obnove Spodnje ulice in dela na Trgu ljudske pravice. Dela bo sicer potrebno izvesti tudi v Ulici Vladimirja Nazorja, v Cankarjevi ulici, v Gregorčičevi ulici, v Ulici pod hribom ter v Kajuhovi ulici.

“Danes smo dosegli pomemben korak v smeri zagotavljanja kakovostnih in zanesljivih storitev na področju oskrbe z vodo in odvajanja odpadnih vod v naši občini. Današnji podpis odpira pot k izvedbi potrebnih vzdrževalnih del na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, kar je ključno za ohranjanje infrastrukture v optimalnem stanju, saj se na Občini Lendava zavedamo, da je dobro delujoče vodovodno in kanalizacijsko omrežje temelj kakovostnega bivanja naših občank in občanov. Z izvajanjem teh del bomo zagotovili stabilnost oskrbe z vodo ter ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami, kar je nujno za naše vsakodnevno življenje in zaščito okolja,” je za občinsko spletno stran lanskega avgusta ob podpisu pogodbe z izvajalcem dejal Janez Magyar, župan Občine Lendava.