Ostalo

FOTO: V Veliki Polani so tudi letos izvedli Zeleni teden

V občini Velika Polana so, v času od 2. do 6. aprila 2024, izvedli Zeleni teden. V sodelovanju z Osnovno šolo Miška Kranjca Velika Polana so Zeleni teden prvič organizirali v letu 2016. Zeleni teden, kot so ga poimenovali, je teden poln aktivnosti na temo čiste narave, odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja z energijo, zmanjševanja onesnaženosti zraka in zdravega načina življenja.
V Osnovni šoli Miška Kranjca Velika Polana so v minulem tednu spoznali, kako živijo otroci po svetu in ob tem ugotovili, da so sami lahko zelo hvaležni za življenje, ki ga imajo. Spoznali so mnoge tropske rastlinske vrste v Tropskem vrtu v Dobrovniku, Luštni paradajz v Renkovcih, preizkusili so se v različnih delavnicah za dobro počutje, izdelovali iz gline, spoznali lončarsko vreteno, si ogledali vodno zajetje in čistilno napravo ter spoznali jogo.

Podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota je otrokom predstavilo odgovorno ravnanje z odpadki. Izdelovali so plakate o varovanju okolja, pisali pesmi in prispevke o naravi, ustvarjali multimedijske in likovne izdelke. V teh dneh so se veliko naučili o pomembnosti ohranjanja okolja in o tem, kaj lahko sami storimo, da bi naš planet ostal čist in zdrav. Spoznali so, da je narava dragocen vir, ki nam nudi življenje, hrano in kisik. Odkrili so, da je naša Zemlja ogrožena zaradi onesnaževanja, podnebnih sprememb in izčrpavanja naravnih virov. So pa se tudi naučili, da nismo nemočni. Naučili so se varčevati z vodo in energijo, ločevati odpadke in uporabljati okolju prijazne izdelke.

Celotedenske akcije zbiranja odpadkov se je udeležilo 146 gospodinjstev. Zbirali so se kosovni odpadki, les, kovine, OEEO, papir, avtomobilske gume, nevarni in posebni odpadki, steklo, oblačila in obutev, plastična embalaža, plastika, ipd. Občina Velika Polana pridobljena sredstva od kovin in papirja, nameni v šolski sklad Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana.

Za občane je Zdravstveno vzgojni center Lendava (ZVC Lendava) v sredo 3. aprila priredil delavnico z naslovom “Zdrav življenjski slog,” kjer je bil predstavljen pomen zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje in zdravljenje kroničnih bolezni. Fizioterapevtka je predstavila pomen telesne dejavnosti za krepitev zdravja ter z občani izvedla kratek prikaz vaj.

Zeleni teden so s pomočjo OŠ Miška Kranjca Velika Polana, društev in organizacij, ki delujejo v občini, občanov in občank, uspešno zaključili z očiščevalno akcijo. Očiščevalne akcije se je udeležilo 350 posameznikov. “Ugotavljamo, da je odpadkov v naravi vse manj, ki so povečini posledica smetenja (posamezne plastenke, pločevinke, steklenice, ipd.), ter posamezni kosovni odpadki (večji plastični predmeti – vedra, kuhinjska posoda, leseno pohištvo, ipd.). Hvala vsem, ki z nami pišejo zeleno zgodbo Občine Velika Polana,” so sporočili iz Velike Polane.