Ostalo

FOTO: V regijski gasilski vaji v Leku sodelovalo kar 186 gasilcev in reševalcev

Včeraj popoldne se je v lendavskem Leku odvijala regijska gasilska vaja, v kateri je sodelovalo skupno kar 186 gasilcev in reševalcev, ki so na kraj dogodka prispeli s 38 vozili. Ob gasilcih so se vaje udeležili tudi gorska reševalna služba, potapljači ter pripadniki rdečega križa, nekaj vojske, policijska enota ter poklicna gasilska enota Nafte, Leka in enota iz Čakovca.

Organizatorji vaje so pripravili kar 17 scenarijev, od tega 3 specialne. Vaja Lek 2016 je potekala v sklopu meseca požarne varnosti, ki je vsako leto oktobra. Vaje so se udeležila vsa večja gasilska društva v Pomurju pa tudi gorska reševalna služba, potapljači ter pripadniki rdečega križa, nekaj vojske, policijska enota ter poklicna gasilska enota Nafte, Leka in enota iz Čakovca. Gasilci so na kraj dogodka prišli v 4 minutah.

Lek Lendava: “Lendavska lokacija farmacevtske družbe Lek, člana skupine Sandoz, že več kot 30 let nenehno raste in se razvija. Pomemben del našega razvoja je odgovornost, in sicer tako do zdravja in varnosti naših zaposlenih kakor tudi do lokalnega prebivalstva ter naravnega okolja, v katerem živimo in delujemo.

Kot del svoje odgovornosti razumemo tudi našo usposobljenost in pripravljenost delovanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Zato na vseh naših lokacijah po Sloveniji izvajamo redne gasilske in evakuacijske vaje, s katerimi preverjamo svojo pripravljenost in usposabljamo naše zaposlene.

V letošnjem letu smo na naši lokaciji v Lendavi izvedli gasilsko-reševalno vajo, in sicer skupaj z gasilci, reševalci in drugimi strokovnimi službami iz regije. Vaja je namenjena zaposlenim v Leku ter strokovnim službam iz regije, zaradi zagotavljanja nemotenega poteka vaje in varnosti vseh udeleženih dostop do lokacije ne bo možen za nepooblaščene osebe.”

 

Namen današnje vaje je bil predvsem preveriti funkcionalnost vseh delov Lekovega varnostnega sistema in ustreznost postopkov ter navodil ob takem kritičnem dogodku. Poleg tega so želeli preveriti, ali imajo zaposleni vsa potrebna znanja za pravilno ukrepanje v primeru resnične nevarnosti (kaj storiti, ko se vklopi alarm), oziroma jih naučiti pravilnih postopkov in jim s tem zagotoviti največjo možno varnost ob resničnem nepričakovanem nevarnem dogodku.

Na lokaciji je bilo v času vaje okoli 350 zaposlenih in zunanjih izvajalcev, ki so vajo izpeljali po predvidenem načrtu in zapustili stavbe v najkrajšem možnem času.

“Današnja vaja je pokazala, da je nenehno usposabljanje za ravnanje v primeru naravnih ali drugih nesreč izjemno pomembno. Naši zaposleni so pokazali zelo dobro pripravljenost in poznavanje postopkov v primeru nesreč, pridobljene izkušnje pa bodo dragocene za dopolnitev in posodobitev naših načrtov za ravnanje v takih primerih,” je ob koncu vaje povedala direktorica Antiinfektivov Lendava Gizela Štampar. Ob tem je poudarila: “Zahvaljujem se vsem gasilcem, ki so sodelovali pri uspešni akciji, na čelu s poveljnikom gasilskih zvez Pomurske regije Dušanom Utrošo, in tudi predstavnikom Nujne medicinske pomoči zdravstvenih domov Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona, izpostave Urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje Murska Sobota, Območnega združenja Rdečega križa Pomurja, Reševalnih postaj Ljubljana in Murska Sobota, Zavoda za hitnu medicinu Medjimurske županije, Javne vatrogasne postrojbe Čakovec in Gorske reševalne službe Maribor. Njihovo požrtvovalno in nesebično delo je bistvenega pomena ne samo na vajah, kot je današnja, ampak še bolj v resničnih situacijah.”