Ostalo

FOTO: V regijski bolnišnici obeležili prihajajoči Svetovni dan varnosti pacientov

Svetovni dan varnosti pacientov, 17. september, letos poteka pod geslom »Glas pacientu!«, saj si prizadeva za opolnomočenje pacientov: če pacientu damo glas, potem lahko sodeluje, in ko sodeluje, je bolj varen. Varnost pacientov je pomembna vrednota zdravstva, najpomembnejša pacientova pravica in eden od vodilnih ciljev Ministrstva za zdravje.
Letos sprejeta Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu namreč kot eno od načel kakovosti postavlja varnost – izvajanje zdravstvene dejavnosti brez ali s čim manjšim tveganjem za nastanek škode za pacienta. Ostala načela Nacionalne strategije so osredotočenost na pacienta, zagotavljanje spoštljive zdravstvene obravnave, ki upošteva potrebe, izbire in vrednote posameznika, pravočasnost – zagotavljanje kratkih čakalnih dob s čim krajšim časom, preživetim v čakalnici – in enakopravnost, kar pomeni nediskriminatorno obravnavo vseh udeležencev zdravstvenega varstva. Med načela kakovosti sodi tudi uspešnost zdravljenja. Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu je v pomoč tudi pri pripravi zakona o kakovosti zdravstvene obravnave, katerega osnutek že nastaja v okviru delovne skupine na Ministrstvu za zdravje.

Aktivnosti letošnjega mednarodnega dneva varnosti pacientov potekajo pod geslom »Glas pacientu!«, njihova rdeča nit je prizadevanje za opolnomočenje pacienta skozi upoštevanje njegovega glasu. S tem namenom na Ministrstvu za zdravje že pripravljamo aplikacijo, preko katere bodo lahko pacienti, svojci in zaposleni anonimno sporočali vse težave, ki so jih doživeli med zdravstveno obravnavo. To bo omogočilo korektivno in preventivno ukrepanje, hkrati pa bo aplikacija služila kot učna platforma za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti. Varnost pacientov je namreč odgovornost vseh sodelujočih v zdravstveni obravnavi – prav pacienti sami lahko znatno pripomorejo k izboljšanju varnosti in kakovosti zdravstva. Pokazalo se je, da ima vključevanje pacientov in njihovih družin v zdravstveno oskrbo pomembno vlogo za varnost pacienta in pripomore k večji uspešnosti izidov zdravljenja ter seveda k večjemu zadovoljstvu pacienta.

Dogodek obeležili tudi v naši regijski bolnišnici

V Splošni bolnišnici Murska Sobota je včeraj, tako kot v drugih bolnišnicah po državi, potekal dan odprtih vrat, katerega namen je tesnejše sodelovanje zdravstvene ustanove z društvi. Med 9. in 12. uro je potekala predstavitev lokalnih društev in nevladnih organizacij s področja zdravja, odvijalo se je svetovanje pacientom o pravilni uporabi zdravil, priprava osebnih kartic zdravil na željo pacientov, med 12. in 13.30 uro pa se je v sejni sobi odvila okrogla miza “Izzivi na področju varnosti pacientov – opolnomočenje pacientov.” Zdravstvo se namreč spreminja in opolnomočen pacient, ki razume svojo diagnozo in se strinja s terapijo, je bolj varen.